ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ADEMOVIĆ AMRA  UL. ŠEIKA ZAIDA BR.2 
Tel.  067/202-014, Email: amra@lvmlawfirm.com, amra.ademovic@jpm.law
AKOVIĆ LAZAR  UL. KRALJA NIKOLE, P.C. »NIKIĆ«, LOKAL BR.6
Tel. 063/207-555, 068/523-313, Email: lazarakovic@gmail.com
ANGELOVSKI NIKOLA  UL. MITRA BAKIĆA BR.144
Tel. 068/512-015, Email: angelovski.lawofficemne@gmail.com
ANDRIJAŠEVIĆ ANA  UL. SLOBODE 16
Tel. 069/508-590, 067/331-422, Email: ana.andrijasevic@jmv.co.me
ANDRIJAŠEVIĆ BISERA  UL. CETINJSKA 11, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 230-396, 069/120-101, Email: bisera.andrijasevic@bdkadvokati.com
ANĐELIĆ BRANKO  UL. VASA RAIČKOVIĆA 4A
Tel. 067/222-122, Email: branko@andjelic-dragovic.com
ANÐELIĆ VLADISLAV  UL. 13. JULA BR. 33
Tel. 238-171, 069/061-010, Email: vladoa@t-com.me
ANĐUŠIĆ VESELIN  ANKARSKI BULEVAR BR.38
Tel. 068/809-039, Email: adv.andjusic@t-com.me
ANTOVIĆ NEVENKA  UL. SVETOZARA MARKOVIĆA  BR.14
Tel. 069/078-663, Email: nevenka.antovic@gmail.com
ANTUNOVIĆ  JELENA  UL. VASA RAIČKOVIĆA 2A
Tel. 067/242-999, Email: adv.jelenaantunovic@t-com.me
ARMENKO LAZAR  UL. DALMATINSKA BR.2
Tel. 069/324-284, Email: lazar.armenko@yahoo.com
ASANOVIĆ BOJANA  UL. ULCINJSKA BR.3
Tel. 067/249-008, Email: bojana.asanovic@tql.co.me
ASANOVIĆ NEBOJŠA  UL. BRACANA BRACANOVIĆA 34
Tel. 647-613, 069/076-076, Email: nebojsaa@t-com.me
ADŽIĆ ANDREA  UL. DALMATINSKA 184A
Tel. 067/558-921 Email: advadzicandrea@gmail.com
ADŽIĆ BORIS  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.34
Tel. 069/061-572, Email: boris.adzic@hblegal.me
ADŽIĆ MILADIN  UL. VUKA KARADŽIĆA BR.4/IV
Tel. 231-048, 230-646, 067/614-750, Email: advadzic@t-com.me
ADŽIĆ MIROSLAV  UL. SERADARA JOLA PILETIĆA, ZETAGRADNJA, LAMELA C
Tel. 205-420,   068/422-233, Email: adzic_miro@yahoo.com
ADŽOVIĆ SELMAN  UL. JOSIPA BROZA TITA BB
Tel. 067/588-374, Email: adzovic.selman@gmail.com
AĆIMIĆ DANILO  UL. 13.JULA BR.3
Tel. 067/629-004, Email: daniloacimic@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS