ANĐELIĆ BRANKO
ANÐELIĆ VLADISLAV
ANTOVIĆ NEVENKA
ANTUNOVIĆ  JELENA
ARMENKO LAZAR
-----
ASANOVIĆ NEBOJŠA
VASA RAIČKOVIĆA 4A
067/222-122
branko@andjelic-dragovic.com
13. JULA BR. 33
238-171, 069/061-010
vladoa@t-com.me
SVETOZARA MARKOVIĆA  BR.14
069/078-663
nevenka.antovic@gmail.com
UL. VASA RAIČKOVIĆA 2A
067/242-999
DALMATINSKA BR.2
069/324-284
-----
BRACANA BRACANOVIĆA 34
-----
647-613, 069/076-076
nebojsaa@t-com.me
-----
-----
-----
AKOVIĆ LAZAR
UL. KRALJA NIKOLE, P.C. »NIKIĆ«,
LOKAL BR.6
Tel. 063/207-555, 068/523-313
lazarakovic@gmail.com
------
adv.jelenaantunovic@t-com.me
-----
-----
PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
AĆIMIĆ DANILO
13.JULA BR.3
067/629-004
-----
ADŽIĆ MILADIN
ADŽIĆ MIROSLAV
VUKA KARADŽIĆA BR.4/IV
SERADARA JOLA PILETIĆA,
ZETAGRADNJA, LAMELA C
231-048, 230-646, 067/614-750
205-420,   068/422-233
adzic_miro@yahoo.com
advadzic@t-com.me
-----
-----
-----
-----
ANĐUŠIĆ VESELIN
JUŽNA TRIBINA STADIONA BUDUĆNOSTI
tel. 068/809-039
adv.andjusic@t-com.me
VUČEDOLSKA BR.7
AL SARAJI NAĐA
tel. 067/412-505
nadjasgme21@gmail.com
ANDRIJAŠEVIĆ BISERA
CETINJSKA 11, THE CAPITAL PLAZA
tel. 230-396, 069/120-101
bisera.andrijasevic@bdkadvokati.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA