ŠABOVIĆ ILHANA
ŠEVALJEVIĆ LAZAR
ŠOĆ DRAGAN
ŠPANJEVIĆ BOJANA
ŠUNDIĆ DRAŽEN
LJUBOVIĆ 28
tel. 681-146, 069/870-576
DALMATINSKA BR.4
tel/fax. 237-149, 069/069-067
advokatlazar@t-com.me
VASA RAIČKOVIĆA 14
tel. 238-350, 067/200-100
soc_dragan@yahoo.com
SLOBODE BR.16
tel/fax. 672-671, 672-672, 672-674,
672-675, mob. 067/331-220,
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA,
ULAZ I 314, BR.12
tel. 068/412-908
ŠARANOVIĆ MILORAD
KOLAŠINSKA BR.4
tel. 612-229, 067/622-010
ilhanapg@hotmail.com
-----
bojana.spanjevic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
-----
ŠOFRANAC SAVO
MOSKOVSKA BR.169/III
tel. 068/467-245,  067/641-391,
069/992-797
savosofranac.adv@gmail.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ŠĆEKIĆ ITANA
ŠĆEPANOVIĆ BRANKO
ŠĆEPANOVIĆ DRAGOLJUB
ŠOFRANAC DIMITRIJE
SLOBODANA ŠKEROVIĆA BR.28, I SPRAT
JOVANA TOMAŠEVIĆA 19
HERCEGOVAČKA BR.106
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.50
Tel. 067/553-599, 231-628
Tel. 067/888-800
Tel. 069/032-730, 068/032-730
tel. 067/280-863
dimitrije.sofranac@gmail.com
dragoljubscepanovic@t-com.me
-----
itana.scekic@yahoo.com
ŠPINDLER SNEŽANA
RADOJA DAKIĆA 20A
tel. 067/609-998
snezanaspindler@gmail.com
ŠUKURICA AMER
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.2
tel. 069/051-970
amer.suk@hotmail.com
ŠUŠIĆ BOJAN
IVANA MILUTINOVIĆA BR.13
tel. 247-771, 067/330-022
advokat.bojansusic@gmail.com
ŠARANOVIĆ MILIJA
Bulevar Džordža Vašingtona,
ulaz I/314 br.12
tel. 068/638-532
milijasaranovic@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA