SMOLOVIĆ DRAGAN
SLOBODE 26
tel/fax.231-175; 067/807- 755,
069/026-812
draganjs@t-com.me
SMOLOVIĆ SLOBODAN
VUČEDOLSKA BR.7
tel. 202-616,   069/053-893
advslobo@hotmail.com
-----
-----
-----
STIJEPOVIĆ LUKA
BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 130/VII
tel. 232-348,  067/282-720
lstijepovic@gmail.com
STIJOVIĆ ŽELJKO
STRUGAR DRAGOLJUB
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
ULAZ 3/4, STAN BR.12
Tel. 067/587-629
zstijovic@gmail.com
VASA RAIČKOVIĆA 2A
tel. 237-067, 237-087, 069/013-389;
,068/013-389
anast@t-com.me
tel. 664-409, 069/023-139
TRG NEZAVISNOSTI 13
STANKOVIĆ-MUGOŠA ANA
adv.dras@t-com.me
-----
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
SAVELJIĆ TIJANA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 067/226-008
adv.tijana.s@gmail.com
SAVKOVIĆ BRANKO
M. RADUNOVIĆA A36/II
Tel. 239-165, 067/553-352
-----
SAVKOVIĆ ŽARKO
MILANA RAIČKOVIĆA 53
tel. 280-221, 069/022-221
-----
SAMARDŽIĆ JOVAN
SAMARDŽIĆ NIKOLA
CITY KVART 2/9
TRG NEZAVISNOSTI BR.13
Tel. 069/968-667
Tel. 511-004, 067/230-456
jovansamardzic@t-com.me
nikolasamardzic7@yahoo.com
SVRKOTA DANKO
BRATSTVA I JEDINSTVA 177
tel. 624-262, 067/548-835
s.danko@t-com.me
DR SEKULIĆ MOMČILO
STUDENTSKA 2
tel. 069/032-427
momo.sekulic@t-com.me
SEKULOVIĆ ŽELJKO
NOVAKA MILOŠEVA BR.6/3
tel.230-819; tel/fax. 231-804,
067/609-017
s.vuk@t-com.me
SEKULOVIĆ NOVICA
13. JULA BR.21
tel. 068/068-632
nsekulovic@gmail.com
-----
-----
-----
------
SEKULOVIĆ SERGEJ
KRALJA NIKOLE 175
tel. 069/237-777
sergej_sekulovic@hotmail.com
SIMIN BRANKA
SIMOVIĆ BRANKO
SIMOVIĆ MINJA
KARAĐORĐEV 14
KARAĐORĐEVA 14
VASA RAIČKOVIĆA 2A
tel. 067/230-751
tel/fax. 664-947, 069/016-221
tel. 664-947, 068/485-985
simovicminja@t-com.me
simovic_branko@t-com.me
adv.siminbranka@gmail.com
SRDANOVIĆ BALŠA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 54
tel. 067/535-368
srdanovicbalsa@gmail.com
SAVELJIĆ MILICA
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.35
Tel. 067/204-659
milica.saveljic@yahoo.com
STANKOVIĆ ALEKSA
BULEVAR REVOLUCIJE BR.74
tel. 067/867-867
stankovic.aleksa@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
SULJEVIĆ MELIDA
BULEVAR PERA ĆETKOVIĆA,
BLOK IX, LAMELA B
tel. 332-104, 067/749-411
Tel. 067/587-629
STANIŠIĆ IVANA
UL.13.JULA BR.7/II
tel. 067/333-933
knezevic.adv@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA