ZEKOVIĆ MAJA
MOSKOVSKA B.B
Tel. 510-052, 067/555-550
majaraicevic8@gmail.com
ZENOVIĆ PEĐA
ĐOKA MIRAŠEVIĆA BR.41
Tel. 069/079-960
pedja.z@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ZVEROTIĆ EDVIN
BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 149
tel. 069/402-207
edvin.zverotic@anadjukanovic.com
ZVICER BORIS
SLOVAČKA BB, STAN BR.11
tel. 069/570-870
bzvicer@gmail.com
ZEKOVIĆ BOJAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.23, V SPRAT
tel. 067/179-111
advokat.zekovic@gmail.com
ZEKOVIĆ ANA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG
130/VII
tel. 067/423-429
ana_zekovic@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA