PAVIĆEVIĆ LJILJANA
HERCEGOVAČKA 13
tel. 664-192, 664-193, 069/053-996
pavicevicljiljana5@gmail.com
PAVLIČIĆ TATJANA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 57/29
Tel. 067/388-454
PAVLIČIĆ T. NENAD
NOVAKA MILOŠEVA BR.6/III
tel. 230-838, 230-813;
067/225-566
advnenadp@t-com.me
www.lawfirm-pavlicic.co.me
PAVIĆEVIĆ NIKOLA
PAVLOVIĆ JOVANA
PEJOVIĆ ANJA
-----
PEKOVIĆ VERA
PEROVIĆ L. PERIŠA
PEROVIĆ MITAR
PEROVIĆ V. RANKA
PEŠIĆ NOVICA
PETROVIĆ DRAGOLJUB
PIPEROVIĆ ZORAN
BUL. SVETOG PETRA
CETINJSKOG 130/VII
tel. 067/525-828, 067/305-548
SLOBODE BR.60,
tel. 069/669-686
jpavlovic@yahoo.com
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149
tel. 234-102,  067/258-006
-----
-----
-----
MILOŠA OBILIĆA BB, S3B, ULAZ III,
SPRAT II
tel. 650-357,069/052-713
UL. NOVAKA MILOŠEVA BR.6/III
tel. 020/230 819, fax. 020/231 804 , 
mob 069/075-590
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG
1A/VII
VASA RAIČKOVIĆA 42/II
MILJANA VUKOVA BR.3
UL. 13. JULA BR.11
STUDENTSKA 16, ZGRADA »ČELEBIĆ«
tel. 068/545-404
tel. 238-500; 237-600, 067/212-048
tel. 643-240, fax.643-241,  067/272-120
tel. 067/583-791
novica.pesic@montenegrolaw.com
www.montenegrolaw.com
tel. 069/011-034
ana.dado@t-com.me
------
adv.nikolap@gmail.com
advperisa@t-com.me
mitar_perovic@yahoo.com
POLEKSIĆ JOVAN
ADMIRALA ZMAJEVIĆA 71
tel. 650-068, 069/018-586
jole.p@t-com.me
POPOVIĆ SAVA
HERCEGOVAČKA 90
tel. 230-285, 069/073-718
POPOVIĆ VESELIN
BULEVAR REVOLUCIJE, ZGRADA
»VEKTRA«, ULAZ IV, STAN 27/A, I SPRAT
Tel/fax. 234-115, 234-115,
067/891-666
advokat_popovic@yahoo.com
POPOVIĆ-KUSTUDIĆ LJUBINKA
DR PRELEVIĆ RADOMIR
PRELEVIĆ R. DRAGAN
13. JULA BR.5
tel. 664-664, 067/596-112
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG
130, KULA »NCO«,VII SPRAT
tel. 510-506, 228-563, 228-564
fax. 510-507,067/600-507, 069/022-419
rp@prelevic.com
www.prelevic.com
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG
130, KULA »NCO«, VII SPRAT
tel. 510-506, 228-563, 228-564,
fax.510-507,  067/600-505
ljubinkapopkud@t-com.me
adv.tatjanapavlicic@yahoo.com
anja.pejovic@anjadjukanovic.com
------
------
sanje.popovic@gmail.com
Tel. 228-360, 228-330, 067/835-705
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.11/9
POPOVIĆ SANDRA
dp@prelevic.com
www.prelevic.com
advokatpopovic@t-com.me
POPOVIĆ MILADIN
ÐOKA MIRAŠEVIĆA 21
tel. 213-136
------
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
PEJOVIĆ ELENA
BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 130, KULA „NCO“, VII SPRAT
Tel. 067/609-857
------
POPOVIĆ LUKA
CETINJSKA BR.11, THE CAPITAL PLAZA
Tel. 230-396, 069/183-970
------
PRELEVIĆ RADONJA
BORA TAMINDŽIĆA BB
tel. 069/504-496
------
PEROVIĆ BILJANA
SERDARA JOLA PILETIĆA BB, ZGRADA »ZETAGRADNJA«, LAMELA B
tel. 068/503-456
advbiljanap@gmail.com
PIPEROVIĆ VESNA
NJEGOŠEVA BR.7/II
tel. 664-471, 067/453-089
vesna.piperovic@gmail.com
PEKOVIĆ NADA
MOSKOVSKA BR.153
067/505-277
nadapekovic163@gmail.com
PRAŠČEVIĆ- MILAČIĆ ŽANA
BRATSTVA JEDINSTVA BR.65
(ZGRADA LEPE KATE)
Tel. 020/620-867, mob: 069/609-501
zanaprascevic@gmail.com
PEROVIĆ ANASTAZIJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 13
tel.202-616, 067/812-832
perovic.anastazija@gmail.com
PILETIĆ ĐORĐIJE
DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/19
Tel. 069/575-101
advokatpiletic@gmail.com
POPOVIĆ BOJAN
CITY KVART, FAZA I, ULAZ II/38
tel. 069/726-737
bojanpopovicadvokat@gmail.com
PEJOVIĆ MILENA
CETINJSKI PUT BR.11,  THE CAPITAL
PLAZA IV
tel. 067/600-513
advokacija@t-com.me
PERUNOVIĆ MAJA
CITY KVART L2/8, ZGRADA „ČELEBIĆ“
tel. 069/571-241
perunovicrmaja@gmail.com
PEJOVIĆ KRSTO
HERCEGOVAČKA BR.90
tel. 230-285, 068/050-068
pejovici@t-com.me
POPOVIĆ DRAGAN
BALŠIĆA BR.3
067/616-696
draganpop83@yahoo.com
POPOVIĆ MILICA
BULEVAR REVOLUCIJE 2A
tel.234-569, 067/445-231
mpopovic.83@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
PRELEVIĆ LUKA
CETINJSKI PUT BR.11, IV SPRAT,
„CAPITAL PLAZA“
tel. 067/587-591
luka.prelevic@karanovicpartners.com
PERIŠIĆ MILICA
MILA RADUNOVIĆA BB
tel. 068/603-251
mobradovic291@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA