NOVAKOVIĆ M. DR. NENAD
BLAŽA JOVANOVIĆA 31/IV
tel. 512-552, 069/014-757
-----
NIKČEVIĆ-GAZIVODA RAJKA
NOVAKOVIĆ R. LJUBIŠA
CITY KVART - PERA ŠOĆA 2-2/24
tel. 067/688-257, 069/132-981
MOSKOVSKA 25,  ZGRADA »VEKTRA«
I SPRAT, STAN 3A
tel. 234-180, 069/015-417
-----
NOVAKOVIĆ MARIKA
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
tel. 228-360,  fax.228-350
marikanovakovic@gmail.com
advokatrajka@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
NIKOČEVIĆ RUSMIN
SVETOZARA MARKOVIĆA 33/I
tel./fax. 238-153,  067/812-980,
063/208-171
sarijaiema@t-com.me
NINOVIĆ - ĐURIČIĆ JELENA
VUČEDOLSKA BR.7
tel.202-615, 067/612-627
jelena.ninovic@gmail.com
NIKOLIĆ  DRAGAN
VELIŠE MUGOŠE I/9
tel. 067/766-214
adv.dnikolic@yahoo.com
NIKOLIĆ DAMJAN
TRG NEZAVISNOSTI BR.1
tel. 067/609-097
damjannikolic1991@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA