ADROVIĆ ATIF
29. NOVEMBRA BB
Tel. 067/427-177
-----
DRAGOJEVIĆ Z. VESELIN
JOVANA CVIJIĆA 14
tel. 34-517
KOCKA DRAGANA
LABUDOVIĆ LJ. DUŠAN
LEKIĆ NEBOJŠA
MARKOVIĆ BATRIĆ
MEĐEDOVIĆ ALMINA-MINKA
MEĐEDOVIĆ DR. SEFER
NEDELJKOVIĆ NIKOLA
PANTOVIĆ DRAGO
MOJSIJA ZEČEVIĆA BR.1
Tel. 068/751-917
adv.kockadragana@gmail.com
SVETOSAVSKA 27
tel. 32-389
POLIMSKA 28
-----
-----
MOJSIJE ZEČEVIĆA 12
tel. 068/314-186
VOJA MASLOVARIĆA BR.40
VOJA MASLOVARIĆA 40
MILJANA VUKOVA 2
29. NOVEMBRA 53
tel.239-238,  067/802-356
tel. 239-238, 068/043-291
tel. 61-721, 068/389-480
advsefer@t-com.me
tel. 34-708, 069/043-792, 068/043-792
-----
dragopantovicadv@gmail.com
PANTOVIĆ GORAN
MOJSIJA ZEČEVIĆA 1
Tel. 234-272, kuci 239-224,
069/054-146
-----
RADIĆ GORAN
DONJE LUGE B.B.
Tel. 068/640-405
RADOVANIĆ MILIĆ
SVETOG SAVE BB
tel. 35-055, 069/032-711
milic.r@mail.com
RMUŠ ALEKSANDAR
RMUŠ MARINKO
SIMONOVIĆ ALEKSANDAR
STOJANOVIĆ MILOVAN
TAJIĆ DRAGANA
RADEVIĆ IGOR
MOJSIJA ZEČEVIĆA B.B.
Tel. 068/632-772
MILJANA VUKOVA 3
tel. 231-964, 069/053-635
-----
MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
Tel. 067/539-045
------
MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
tel./fax.234-811, 069/041-270
29. NOVEMBRA BB
tel. 233-551, 069/445-705
NJEGOŠEV TRG BB
tel. 068/851-064
advokatrmus@yahoo.com
------
igo.radevic@hotmail.com
-----
-----
-----
minkamedjedovic@yahoo.com
rankopop@hotmail.com
Tel. 245-137, 069/491-251
LUŽAC BB
POPOVIĆ RANKO
------
advgoranradic@gmail.com
-----
-----
-----
-----
BERANE  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI BERANE
ČUKIĆ NIKOLA
ČELIĆ VUKO
M. TOMIČIĆA BR.1
OBALSKO NASELJE BB
Tel. 233-122, 067/519-137
tel. 067/501-234
nikolascukic@t-com.me
-----
VULEVIĆ DMITAR
MOJSIJA ZEČEVIĆA - P.C. “EVROPA”
Tel. 231-967, 067/316-346
vulevicdmitar@gmail.com
ZEČEVIĆ VESELIN
UL. MOJSIJE ZEČEVIĆA 26
tel. 231-719, 069/577-555
advzecevicv@t-com.me
RADOVANIĆ MARIJANA
tel. 078/103-196, 067/488-255
SVETOG SAVE BB
maja.radovanic02@gmail.com
DELEVIĆ ALEKSANDAR
DONJE LUGE B.B
Tel. 067/275-002
alek.delevic@gmail.com
NIŠAVIĆ DUŠAN
SVETOG SAVE B.B.
tel. 068/425-698
adv.nisavicdusan@gmail.com
ĐURKOVIĆ MILENA
MILOŠA MALIŠIĆA BR.3
tel. 068/463-147
milenadjurkovic@icloud.com
TAJIĆ MILJAN
MILJANA VUKOVA BB
Tel. 069/285-732
miljantajic@icloud.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA