ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PLAV  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

DAŠIĆ BRANISLAV  RACINA BB
Tel. 51-716, 067/811-416, Email:
DAŠIĆ RADOJKO  RACINA BB
Tel. 067/767-151, Email: dasicradojko@gmail.com
ĐURIČANIN VUKAŠIN  BREZOJEVICA
Tel. 069/592-669, Email:
ĐURIČANIN RADULE  BREZOJEVICE BB
Tel. 068/483-039, Email: djuricaninradule@yahoo.com
PANTOVIĆ ELICA  RACINA B.B.
Tel. 067/617-272, 068/882-272, Email: pantovicelica@gmail.com
FERATOVIĆ ELDINA  ČARŠIJSKA B.B
Tel. 068/749-392, Email: eldina_feratovic@hotmail.com
--  UL. -
Tel. --, Email:
--  UL. -
Tel. --, Email:
--  UL. -
Tel. --, Email:
--  UL. -
Tel. --, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS