------
ĐURIČANIN VUKAŠIN
BREZOJEVICA
tel. 069/592-669
DAŠIĆ BRANISLAV
RACINA BB
tel. 51-716, 067/811-416
DAŠIĆ RADOJKO
RACINA BB
tel. 067/767-151
------
dasicradojko@gmail.com
PLAV  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
PLAV
FERATOVIĆ ELDINA
ČARŠIJSKA B.B
tel. 068/749-392
eldina_feratovic@hotmail.com
ĐURIČANIN RADULE
BREZOJEVICE BB
Tel. 068/483-039
djuricaninradule@yahoo.com
PANTOVIĆ ELICA
RACINA B.B.
tel. 067/617-272, 068/882-272
pantovicelica@gmail.com
-----
-----
-----
-----
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA