ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

BUDVA (033) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ANĐUŠIĆ DEJAN  UL. 13. JULA BB - ZGRADA BSP-A
Tel. 067/214-998, 069/299-949, Email: adv.dejan.andjusic@gmail.com
ANIČIĆ ALEKSANDRA  UL. JADRANSKI PUT B.B., P.O. BOX 60
Tel. 068/606-104, Email: aleksandra.anicic10@gmail.com
BAJKOVIĆ DUŠAN  POSLOVNO - ZANATSKI CENTAR, II SPRAT, LOKAL BR.46.
Tel. 458-761, 068/594-959, Email: dusan.bajkovic@gmail.com
BOGAVAC NIKOLA  UL. PRVOMAJSKA BR.5
Tel. 069/434-719, Email: nikolabogavac@hotmail.com
BOJANIĆ IVANA  UL. JADRANSKI PUT B.B.
Tel. 472-080, 067/205-206, Email: bojanic.ivana@yahoo.com
BOJOVIĆ MIIORAD  UL. JADRANSKI PUT B.B., P.O. BOX 60
Tel. 456-312, 456-313, 456-314; 069/040-280, Email: lawoffmb@t-com.me
BOŽOVIĆ-JOVOVIĆ NEVENKA  ROZINO BB
Tel. 069/426-277, Email: advnevenkabozovic@t-com.me
VUJOVIĆ MARIJA  UL. MEDITERANSKA BR.63”
Tel. 067/320-503, 068/018-503, Email: maremarebd@yahoo.com
VUJOVIĆ NEVENKA  UL. NIKOLE TESLE 4
Tel. 452-177, Email:
GARDAŠEVIĆ SLAVICA  TRG SUNCA B.B.
Tel/fax. 452-421, 068/027-638, Email: s.gardasevic@t-com.me
DAPČEVIĆ DIMITRIJE  UL. DOSITEJEVA 5/59
Tel. 453-869, 067/469-939, Email: advokatddim@gmail.com
DAPČEVIĆ DRAŠKO  TRG SUNCA 4 (ZGRADA ZAVODA ZA IZGRADNJU BUDVA A.D. I SPRAT
Tel. 451-172, 069/474-756, Email: drasko.dapcevic@gmail.com
ŽIVKOVIĆ MIODRAG  UL. NJEGOŠEVA 1
Tel. 41-166, 067/319-667, Email:
ZEČEVIĆ V. VOJISLAV  UL. NJEGOŠEVA 28
Tel. 069/024-798, Email:
IVANOVIĆ ANĐELA  UL. 13.JULA POSLOVNI CENTAR “BSP”
ILIĆ IVO  UL. DOSITEJEVA BR.55
Tel. 068/608-907, Email: ivoilic.advbd@gmail.com
KAVEDŽIĆ NIKOLA  UL. MEDITERANSKA BR.63
Tel./fax: 078/103-754, 067/441-113, Email: nikolakavedzic@gmail.com
KNEŽEVIĆ DIJANA  UL. MIMOZE BR.185
Tel. 068/024-874, Email: adv.dijanak@gmail.com
KOVAČEVIĆ VESELIN  JADRANSKI PUT BB, P.O. BOX 60
Tel. 456-312, 456-313, 456-314, 068/483-665, Email: kuznjecov@t-com.me
KOVAČEVIĆ SANDRA  UL. BOKELJSKE BRIGADE BR.6
Tel. 069/693-029, Email: sandrakovacevic@t-com.me
MANDIĆ NEBOJŠA  UL. 13.JULA, POSLOVNI CENTAR „BSP“
Tel. 068/703-373, Email: mmandicbd@gmail.com
MARKOVIĆ NEBOJŠA  UL. MAJINSKI PUT BB
Tel. 069/067-050, Email:
MARTINOVIĆ JASMINA  UL. 13.JULA, ZGRADA »BSP«, LOKAL BR.7
Tel. 067/690-005, Email: jasminamartinovic81@gmail.com
MILAŠEVIĆ PREDRAG  UL. 13 JULA POSLOVNI CENTAR “BSP”
Tel. 453-310, 069/330-783, 067/494-196, Email: lawoffice.milasevic.predrag@gmail.com
MILIĆ JELENA  UL. GOLUBOVINA  S-47
Tel. 453-199, Email:
MILIĆ ZORAN  PRVA PROLETERSKA BB (ZGRADA RG MARKETA, SUTEREN - LOKAL BR.13)
Tel. 068/119-557, 078/118-501, Email: milic.z@t-com.me, zmilic29@gmail.com
www.LegalAdviceMontenegro.com
MUČALICA NIKOLA  LUGOVI, ZGRADA “BSP”
Tel. 069/332-782, Email: nmucalica@t-com.me
NIŠAVIĆ MILOJE  BOLJAČI DO, UL.X BR.16
Tel. 068/817-727, Email: milojebd@gmail.com
OROVIĆ MILOVAN  UL. DOSITEJEVA 43/III
Tel. 453-785, 453-786, 453-340, 069/030-785, Email:
POLOVIĆ BALŠA  POSLOVNI CENTAR „BSP“
Tel. 402-518, 067/842-788, Email:
POLOVIĆ IRENA  UL. FILIPA KOVAČEVIĆA BR.13
Tel. 452-142, 069/028-247, Email: polovic@t-com.me
RADONJIĆ JOVAN  DONJI BULEVAR BB, HOTEL „TRE CANNE“, PRIZEMLJE
Tel. 688-343, 068/528-152, Email: jovanradonjic11@yahoo.com
STANIŠIĆ ŽELJKO  ROZINO, ZGRADA “BOŽOVIĆ FRANETA“, ULAZ II, STAN BR.27
Tel. 068/674-110, Email: zeljkostanisic984@gmail.com
TRIPKOVIĆ D. JOKO  POSLOVNI CENTAR BSP
Tel. 069/035-339, Email:
ČOSOVIĆ DEJAN  UL. 13. JULI 1
Tel. 451-398, 069/324-640, Email: advcld@t-com.me
FRANOVIĆ TATJANA  UL. KRISTIFORA IVANOVIĆA 3
Tel. 453-191, Email:
ŠĆEPANOVIĆ SLAVEN  TRG SUNCA 2, ZGRADA "MONTENEGRO EXPRESS" 2.SPRAT/10
Tel. 451-696, 067/602-872, Email: info@scepanovic.me, www.scepanovic.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS