BAJKOVIĆ DUŠAN
POSLOVNO - ZANATSKI CENTAR,
II SPRAT, LOKAL BR.46.
Tel. 458-761, 068/594-959
dusan.bajkovic@gmail.com
BOŽOVIĆ-JOVOVIĆ NEVENKA
ROZINO BB
Tel. 069/426-277
BORETA ANDRIJANA
ROZINO - FILIPA KOVAČEVIĆA BR.41
tel. 684-684, 068/000-343
andrijanaboreta@gmail.com
BOJOVIĆ MIIORAD
DAPČEVIĆ DIMITRIJE
DAPČEVIĆ DRAŠKO
GARDAŠEVIĆ SLAVICA
ILIĆ IVO
KAVEDŽIĆ NIKOLA
KOVAČEVIĆ VESELIN
MARTINOVIĆ JASMINA
JADRANSKI PUT B.B., P.O. BOX 60
Tel. 456-312, 456-313, 456-314;
069/040-280
DOSITEJEVA 5/59
tel.453-869, 067/469-939
-----
TRG SUNCA 4 (ZGRADA ZAVODA ZA IZGRADNJU BUDVA A.D. I SPRAT
Tel. 451-172, 069/474-756
UL.13.JULA, ZGRADA BSP-A
DOSITEJEVA BR.55
MEDITERANSKA BR.63
STARI GRAD, NJEGOŠEVA 13, TRG PJESNIKA - P.O. BOKS 60
13.JULA, ZGRADA »BSP«,
LOKAL BR.7
tel/fax. 452-421, 068/027-638
tel. 068/608-907
tel/fax. 078/103-754
067/441-113
tel.  456-312, 456-313, 456-314
nikolakavedzic@gmail.com
Tel. 067/690-005
-----
jasminamartinovic81@gmail.com
lawoffmb@t-com.me
s.gardasevic@t-com.me
MILAŠEVIĆ PREDRAG
UL. 13 JULA POSLOVNI CENTAR “BSP”
tel. 453-310, 069/330-783, 067/494-196
lawoffice.milasevic.predrag@gmail.com
MUČALICA NIKOLA
LUGOVI, ZGRADA “BSP”
tel. 069/332-782
OROVIĆ MILOVAN
DOSITEJEVA 43/III
tel. 453-785, 453-786, 453-340,
069/030-785
------
TRIPKOVIĆ D. JOKO
UZELAC JADRANKA
POSLOVNI CENTAR BSP
tel. 069/035-339
------
TOPLIŠKI PUT B.B.
Tel. 451-220, 069/012-376
advnevenkabozovic@t-com.me
adv.dapcevic@t-com.me
ivoilic.advbd@gmail.com
milic.z@t-com.me
zmilic29@gmail.com
www.LegalAdviceMontenegro.com
tel.068/119-557, 078/118-501
TRG SUNCA BR.2
MILIĆ ZORAN
uzo@t-com.me
www.advokatbudva.com
nmucalica@t-com.me
MILIĆ JELENA
GOLUBOVINA  S-47
tel. 453-199
-----
BUDVA (033) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI BUDVA
ČOLOVIĆ BRANKO
ČOSOVIĆ DEJAN
LUGOVI, ZGRADA “BSP”
13. JULI 1
tel. 402-748, 069/598-869
tel. 451-398, 069/324-640
adv.col@t-com.me
advcld@t-com.me
VUJOVIĆ MARIJA
VUJOVIĆ NEVENKA
NIKOLE TESLE 4
MEDITERANSKA BR.63”
tel.067/320-503, 068/018-503
tel. 452-177
maremarebd@yahoo.com
------
FRANOVIĆ TATJANA
KRISTIFORA IVANOVIĆA 3
tel. 453-191
-----
ŽIVKOVIĆ MIODRAG
NJEGOŠEVA 1
tel. 41-166, 067/319-667
------
ZEČEVIĆ V. VOJISLAV
NJEGOŠEVA 28
Tel. 069/024-798
-----
BOJANIĆ IVANA
JADRANSKI PUT B.B.
tel. 472-080, 067/205-206
bojanic.ivana@yahoo.com
MANDIĆ NEBOJŠA
UL. 13.JULA, POSLOVNI
CENTAR „BSP“
tel. 068/703-373
mmandicbd@gmail.com
ŠĆEPANOVIĆ SLAVEN
TRG SUNCA 2, ZGRADA
"MONTENEGRO EXPRESS" 2.SPRAT/10
tel. 451-696, 067/602-872
scepanovic.slaven@gmail.com
www.scepanovic.me
ANIČIĆ ALEKSANDRA
JADRANSKI PUT B.B., P.O. BOX 60,
tel. 068/606-104
aleksandra.anicic10@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA