ADAMOVIĆ VUKOJICA
TRŠOVA 10
tel. 432-336, fax. 431-362,
kuci: 432-948, 069/052-417
-----
BRAJKOVIĆ LUKA
DIZDAREVIĆ ELMAZA
DIZDAREVIĆ KASIM
ĐALOVIĆ JELENA
JOKSIMOVIĆ M. MILADIN
KLJAJEVIĆ ARSENIJE
KLJAJEVIĆ I. DRAGOSLAV
-----
KURGAŠ FIKRET
UL. SLOBODE BR.1
tel.431-333, 069/339-690,
067/255-541
MUNIBA KUČEVIĆA B.B
Tel. 067/826-268
KNEZA MIROSLAVA BB
Tel. 31-048, 069/051-145
-----
RADOMIRA MEDOJEVIĆA B.B.
tel. 067/538-576, 068/783-469
RADOMIRA MEDOJEVIĆA B.B.
SLOBODE B.B.
ŠUKRIJE MEĐEDOVIĆA BB
-----
VOJA LJEŠNJAKA BB
tel.069/055-545, 068/783-470
tel/fax. 431-126, 068/005-718
tel. 069/558-674
-----
-----
tel. 431-558,  067/375-210
-----
advokat.kurgas@t-com.me
adv.brajkovic@yahoo.com
advmiki@mtel-cg.net
LUKAČ HAJRUDIN
3. JANUARA BB
tel. 31-461, 069/083-498
MUZUROVIĆ REŠAD
RADOMIRA MEDOJEVIĆA BB
Tel. 069/250-395
NIŠAVIĆ MILOVAN
SLOBODE BR.2
tel./fax. 431-407, 069/058-411
advokatmn@t-com.me
NOVAKOVIĆ SLOBODAN
NOVOVIĆ ALEKSANDAR
PAVIĆEVIĆ OBRAD
PAVIĆEVIĆ PETAR
POPOVIĆ RANISLAV
SMOLOVIĆ ĐORĐIJE
SMOLOVIĆ MILORAD
ŠUKOVIĆ RADIVOJE
TRŠOVA  BB
tel. 069/693-322
MUNIBA KUČEVIĆA
Tel. 067/211-688
aconovo@gmail.com
M. KUĆEVIĆA 9
tel.432-881,fax.432-889,  kuci:485-253;  069/022-276, 068/022-276
SLOBODE B.B.
tel/fax. 431-126,  068/022-279
adv.pavicevic@t-com.me
MUNIBA KUČEVIĆA BB
tel. 432-544, 481-935, 069/060-616
SLOBODE BR.2
tel. 067/535-327, 068/786-281
UL. SLOBODE BR. 2
3. JANUARA B.B.
Tel. 795-245, 069/600-577
tel. 069/829-403
------
adv.smolovic@gmail.com
djordjije.smolovic@gmail.com
elmaza87_d@hotmail.com
jelenadjalovic@hotmail.com
arsenijekljajevic@hotmail.com
danilomrdak@hotmail.com
Tel. 067/876-209
MUNIBA KUČEVIĆA BB
MRDAK DANILO
obrad-vuk@t-com.me
ranko.popovic@t-com.me
r.sukovic@gmail.com
------
MILJIĆ MILOVAN
MUNIBA KUCEVIĆA BB
tel.067/211-429
advmiljic@yahoo.com
BIJELO POLJE  (050) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI BIJELO POLJE
CAMIĆ LUTVO
ČINDRAK DŽ. KEMAL
ČOVIĆ VLADIMIR
MUNIBA KUČEVIĆA BB
ŽIVKA ŽIŽIĆA 24/1-4
SLOBODE B.B.
tel/fax. 431-126, 068/471-415
tel. 421-901 069/056-362
tel. 069/053-639
-----
-----
vladocovic@yahoo.com
VLAHOVIĆ MILORAD
13.JULA 38
tel. 433-540, 069/066-944
advokatmilorad@gmail.com
HAJDAROVIĆ ADMIR
UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
tel. 478-203, 067/545-767
adv.admirnh@gmail.com
KONATAR DRAGO
UL. SLOBODANA PENEZIĆA, POSLOVNA ZGRADA „NOVOPREVOZ“, I SPRAT
Tel. 069/542-222
adv.konatar@gmail.com
ŠESTOVIĆ MARKO
SLOBODE BR.1
tel. 067/570-367
sestovicmarko@yahoo.com
SULJEVIĆ MUAMER
SLOBODE B.B.
Tel. 068/681-841
successteam28@gmail.com
KRUNIĆ DEJAN
UL. 3.JANUARA
Tel. 069/509-001
dejankrunic34@gmail.com
BOŽOVIĆ JOSIF
MUNIBA KUČEVIĆA B.B
tel. 069/360-505
josif.bozovicc@gmail.com
FEMIĆ GORDANA
UL. 3. JANUARA
tel. 068/139-321
gordanafemic1@gmail.com
PAVIĆEVIĆ BOGDAN
SLOBODE B.B
tel. 068/188-884
bogdanpavicevic@outlook.com
BOŠKOVIĆ VIDOMIR
RADOMIRA MEDOJEVIĆA BB
tel. 067/218-131, 068/806-658
boskovicvidomir@gmail.com
OBRADOVIĆ RADOVAN
RAKONJE - UL.NOVICE CEROVIĆA BB
tel. 680-424, 069/531-721
radovanobradovic69@gmail.com
-----
DROBNJAK PETAR
SLOBODE BR.1
tel. 068/783-376, 067/815-194
petardrobnjak1987@gmail.com
HADROVIĆ RIFAT
ŠUKRIJE MEĐEDOVIĆA
tel. 067/622-354
-----
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
LUKAČ - VESKOVIĆ MERIMA
MUNIBA KUČEVIĆA BB
tel. 068/765-293
merimalukacveskovic@gmail.com
KOJOVIĆ MILOŠ
RADNIČKA
tel. 068/450-951
reyes-90@live.com
MEDOJEVIĆ VIŠNJA
MUNIBA KUČEVIĆA BB
tel. 067/321-359
medojevicvisnja@gmail.com
GOGIĆ GORAN
MUNIBA KUČEVIĆA BB
tel.068//783-911, 068/747-244
gogic.goran@yahoo.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA