ANDROVIĆ OLGA
STARI GRAD 483
tel. 323-304, 323-699, 069/085-033
-----
BEGOVIĆ VLADIMIR
NOVO NASELJE A-8, ŠKALJARI
tel. 323-453, 323-721,  069/041-651
BAROVIĆ BORIS
STARI GRAD, TRG OD ORUŽJA BR.435
tel. 322-220, 069/043-090
barovic@t-com.me
www.barovic.com
APRCOVIĆ ŽELJKO
GAČIĆ MILAN
GRGUREVIĆ BOŠKO
ZLATNE NJIVE 2
tel/fax. 334-830, 067/646-850
STARI GRAD 292
BENOVO BR. 584
tel. 13-009
-----
tel. 302-648, fax: 302-649;
069/019-379
boleg@t-com.me
bolegkotor@yahoo.com
lakiakiadvokat@t-com.me
KALUÐEROVIĆ U.VESELIN
KAŠĆELAN NOVICA
KORDIĆ NEVENKA
KORDIĆ OLGA
LAZOVIĆ RADOJICA
MILIĆ ÐORÐIJE
MILOVIĆ MITAR
MUCK - RADIČEVIĆ RADMILA
OTAŠEVIĆ ALEKSANDAR
LASTVA GRBALJSKA
(BELGIJSKI KONZULAT)
tel. 322-048, 069/047-585
STARI GRAD 356,
tel/fax. 322-641, 067/470-075
kascelan@t-com.me
PRČANJ BR.13
tel. 336-162
PRČANJ 13
tel. 336-165, 069/044-342
adv.kordic@t-com.me
ZLATNE NJIVE 2
tel/fax. 334-830, 067/641-193
TABAČINA 550
DOBROTA - DAOŠINE BB
DOBROTA 13
STARI GRAD 444/3
tel. 335-002, 069/046-023
tel. 330-860, 069/344-303
tel. 069/525-328
tel. 322-453, 060/065-356
adv.radmila.radicevic@t-com.me
aleksandar@otasevic.me
vesko@houseinmontenegro.com
lakiakiadvokat@t-com.me
adv.milic@t-com.me
vbegovic@t-com.me
-----
adv.mitarm@t-com.me
PRAŠČEVIĆ SANJA
STARI GRAD BR.490
tel. 325-744, 067/211-808
RADANOVIĆ ANA
NJEGOŠEVA BR.169
tel. 067/540-704, 069/265-615
ana_radanovic@yahoo.com
RADULOVIĆ DANIJELA
SAMARDŽIĆ ZORAN
SAMARDŽIĆ ALEKSA
STANIŠIĆ SVETO
ŠĆEKIĆ RANKO
DOBROTA, SVETOG MATIJE BB
tel. 304-280, 069/044-905
STARI GRAD BR.360
tel. 069/046-024
zoransam@t-com.me
TABAČINA 563
Tel. 067/546-912
DOBROTA, DAOŠINE III PUT B.B.
Tel. 067/209-339
svetostanisic1960@gmail.com
SVETA VRAČA, LAMELA 13,
ULAZ 1, STAN BR.3
Tel. 332-231, 067/204-033
advdanijela.r@t-com.me
-----
tel. 333-503, 069/087-002
DOBROTA - SV. STASIJE BB
POPOVIĆ  RADOJKA
aleksasamardzic1979@gmail.com
rajo.scekic@t-com.me
sanja.prascevic@t-com.me
KOTOR  (032) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI KOTOR
ĆIRKOVIĆ T. DUŠKO
ĆIRKOVIĆ T. MIRELA
ZLATNE NJIVE BB, L-4
ZLATNE NJIVE BB, L-4
tel. 334-358, 069/719-900
tel. 334-924, 069/050-452
dusko.cirkovic@gmail.com
cirkovic@t-com.me
VUČETIĆ MIROSLAV
VUKAŠINOVIĆ BORIS
VUKŠIC DEJAN
VULEKOVIĆ VLADIMIR
TABACINA 548
BENOVO B.B.
STARI GRAD 435 - TRG OD ORUŽJA
KAVAČ B.B.
Tel. 068/555-466
tel. 325-362, 067/531-689
tel. 334-798, 067/317-482
tel. 301-322, 301-323, fax.325- 434,  069/030-633
adv.vulekovic@gmail.com
adv.vuksic@t-com.me
www.advokatkotor.com
borisvuk@t-com.me
miroslav.vucetic@t-com.me
ĆOSO JOVANA
DOBROTA BR.16
Tel. 067/856-811
jovana.coso@t-com.me
DOBRIJEVIĆ - BRALIĆ  RADA
ÐURÐEVAC ILIJA
ĐURIČKOVIĆ VESNA
ÐUROVIĆ BOJANA
STARI GRAD 463
SVETA VRACA 1/1
POSLOVNI CENTAR „VUK PETROL“,
ŠKALJARI BR.1
ŠKALJARI 113
tel. 323-880, 069/046-453
tel. 302-477, 301- 040, 069/047-801
tel. 068/429-070
tel.069/059-914
kala@t-com.me
adv.vesnadjurickovic@gmail.com
info@mppweb.com
adv_rada@t-com.me
ŽIVKOVIC JADRANKA
DOBROTA BB
tel. 069/469-289
------
PASKOVIĆ JOVANKA
PEROVANOVIĆ DRAGAN
POČANIĆ MIRJANA
STARI GRAD 324
DOBROTA, DAOŠINE BB
DOBROTA - ZGRADE JUGOPETROLA BB
tel. 067/385-207
tel. 330-544, 069/046-288
tel. 322-641, 069/691-076
pocanic@t-com.me
kancelarija@advperovanovic.me
adv.perovan@t-com.me
paskovic@t-com.me
paskovic21@t-com.me
IJAČIĆ DANIJEL
IJAČIĆ SLAVO
ILIĆ SLAVICA
JOVIĆEVIĆ VESKO
STARI GRAD BR.296
BENOVO BB
STARI GRAD 444
STARI GRAD 444
322-270, 069/450-844
tel. 322-270, 069/088-327
tel. 069/412-325
tel. 069/600-924
jovicevicvesko@gmail.com
adv.slavica.i@t-com.me
s.ijacic@t-com.me
s.ijacic@t-com.me
FRANETA MARINA
ZLATNE NJIVE BR.2
Tel. 520-982, 069/558-116
marinabudva@yahoo.com
MIHAJLOVIĆ ALEKSANDRA
KAVAČ B.B
tel.069/689-678
advokat.amihajlovic@gmail.com
PETRIČEVIĆ IRENA
ZLATNE NJIVE BB
Tel. 322-453, 069/417-172
irta5@t-com.me
rebronjadamir1979@gmail.com
tel. 334-798, 067/629-972
BENOVO B.B. ZGRADA „LAV“
REBRONJA DAMIR
VUKASOVIĆ OGNJEN
STARI GRAD 435 - TRG OD ORUŽJA
tel. 069/579-363
ognjen.bg.ius@gmail.com
LATKOVIĆ ALEKSANDRA
STARI GRAD 356
tel. 326-693, 069/604-200
office@advlatkovic.me
MILUNOVIĆ JOVAN
STARI GRAD - TRG OD ORUŽJA
tel.  67/643-122
jovan.milunovic@yahoo.com
-----
-----
-----
-----
ČUČKOVIĆ VESNA
TABAČINA BR.563
tel. 067/371-555
cuckovicvesna@gmail.com
POČANIĆ JOSIP
STARI GRAD BR.324
tel. 069/524-977
advpocanic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
GUBERINIĆ DRAGAN
Benovo br.584
tel. 069/675-520
dr.guberinic@gmail.com
PERUNIČIĆ MLADEN
KOTOR, ADRESA: BENOVO 36
tel. 069/276-890
adv.perunicic@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA