ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

ROŽAJE  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

BELOICA MILADIN  UL. RIFATA BURDŽOVIĆA 19
Tel. 067/466-597, Email:
DAUTOVIĆ MERSUDIN  UL. 13.JULA
Tel. 068/600-777, Email: mersudin.dautovic@t-com.me
ZEKIĆ MILOSAV  MARŠALA TITA BB
Tel. 067/801-983, 068/122-816, Email: milosav.zekic@gmail.com
KALAČ NUŠO  UL. MARŠALA TITA BB
Tel. 067/400-150, 069/906-316, Email: adv.kalacnuso@gmail.com
KUČ MUNEVAR  UL. M. TITA 1
Tel. 71-392, 274-410, 274-411, 069/050-764, 067/508-550, Email:
MURIĆ VELIJA  UL. RIFATA BURDŽOVIĆA 19
Tel. 271-499, 067/622-371, Email: avmr@t-com.me
MURIĆ SAMIR  UL. 30. SEPTEMBRA B.B.
Tel. 069/281-686, Email: advokat@muric.me
SULJEVIĆ RAFET  UL. ULICA CENTAR IV, BROJ 1
Tel. 067/546-346, Email: advokat.rafetsuljevic@t-com.me
HADŽIĆ V. UMER  UL. M. TITA BB
Tel. 73-710, 71-542, 069/025-117, Email:
CAMIĆ ARMIN  TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE
Tel. 067/340-925, Email: camic.adv@gmail.com
ŠKRIJELJ BIDO  UL. 13. JULI 2/VII
Tel. 71-425, Email:
ŠUTKOVIĆ AHMEDIN  UL. PEŠTERSKA BB
Tel. 271-251, 069/312-361, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS