BELOICA MILADIN
RIFATA BURDŽOVIĆA 19
tel. 067/466-597
-----
KUČ MUNEVAR
M. TITA 1
tel.71-392, 274-410, 274-411,
069/050-764, 067/508-550
KALAČ NUŠO
MARŠALA TITA BB
tel. 067/400-150, 069/906-316
adv.kalacnuso@gmail.com
HADŽIĆ V.UMER
MURIĆ VELIJA
NURKOVIĆ HAMID
ŠKRIJELJ BIDO
ŠULJEVIĆ RAFET
ŠUTKOVIĆ AHMEDIN
M. TITA BB
tel. 73-710, 71-542, 069/025-117
RIFATA BURDŽOVIĆA 19
tel. 271-499, 067/622-371
avmr@t-com.me
TRG IX CRNOGORSKE BRIGADE
tel. 272-451, 067/550-767
13. JULI 2/VII
tel. 71-425
-----
UL. 30. SEPTEMBRA BR.5
Tel. 067/546-346
PEŠTERSKA BB
Tel. 271-251, 069/312-361
-----
-----
-----
-----
advokat.rafetsuljevic@t-com.me
ROŽAJE  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI ROŽAJE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA