ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

NIKŠIĆ  (040)- REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ABRAMOVIĆ DARINKA  MRKOŠNICA BB, ZGRADA AUTOBUSKE STANICE
Tel. 067/520-747, Email:
BAKOČ MIRJANA  MRKOŠNICA 17
Tel. 067/284-060, Email: bakocmirjana@gmail.com
BIJELOVIĆ ITANA  UL. RADOJA DAKIĆA 5/8
Tel. 068/723-424, Email: la.itanad@gmail.com
BLAGOJEVIĆ BOŽO  UL. MANASTIRSKA 2A
Tel. 069/209-254, Email: sladjablagojevic@t-com.me
BOŽIĆ - GLUŠČEVIĆ ANDREA  UL. SERDARA ŠĆEPANA BB
Tel. 068/181-055, Email: adv.bozicgluscevic@gmail.com
BOŽOVIĆ JAKŠA  UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B.
Tel. 068/080-436, Email: bozovic.jaksa@gmail.com
BULAJIĆ RATKA  UL. KRUPAČKA 4
Tel. 067/513-739, Email: ratkabulajic@yahoo.com
VOJINOVIĆ MILAN  UL. SERDARA ŠĆEPANA 2
Tel. 245-100, 069/043-758, Email: milanvojinovic@t-com.me
VUJAČIĆ VUKOTA  UL. NIKOLE TESLE, ZGRADA “MONTEX-A”
Tel. 067/207-711, Email: vukotavujacic57@gmail.com
VULANOVIĆ DRAŠKO  UL. SERDARA ŠĆEPANA BB
Tel. 069/515-846, Email: vdrasko@gmail.com
GLUŠČEVIĆ PERKO  UL. SERDARA ŠĆEPANA B.B
Tel. 213-434, 067/556-569, Email: adv.gluscevic@gmail.com
GOGIĆ MILISAV  UL. GOJKA GARČEVIĆA BB (ZGRADA AUTOBUSKE STANICE)
Tel. 069/891-351, 068/126-258, Email: advokatmisko@yahoo.com
DRAŠKOVIĆ DRAGAN  UL. VUKA MIĆUNOVIĆA 18
Tel./fax.214-939; 069/028-711, Email: dragan5@t-com.me
DRAŠKOVIĆ MILORAD  UL. NIKOLE TESLE BB (MONTEX)
Tel. 248-140, 067/514-421, Email: mil.draskovic@gmail.com
DRINČIĆ RADOVAN  UL. NARODNIH HEROJA 1
Tel. 280-800, 069/283-226, Email: advokatradovandrincic@gmail.com
DUBLJEVIĆ MAJA  UL. V PROLETERSKA
Tel. 068/117-774, Email: adv.majadubljevic@gmail.com
ÐOROJEVIĆ SLOBODAN  UL. NJEGOŠEVA 15
Tel. 069/438-220, Email:
ÐURAŠOVIĆ DRAGAN  UL. DRAGICE PRAVICE 4
Tel. 33-396, 067/566-428, Email:
JAUKOVIĆ VESELINKA JOVA PILETIĆA BR.4
Tel. 246-232, 067/201-805, Email: vesnajaukovic3@gmail.com
JOVIĆEVIĆ MILENA  UL. KARAĐORĐEVA BR.27
Tel. 067/863-286, Email: milena300683@yahoo.com
JOVOVIĆ VERA  UL. II DALMATINSKA S 72/60
Tel. 067/808-401, Email:
JOVOVIĆ MARINA  UL. SERDARA ŠĆEPANA 2
Tel. 245-100, 069/688-161, Email:
KADIĆ IVAN  UL. NIKA MILJANIĆA, ZGRADA BIVŠEG „DRVOIMPEX-A“
Tel. 067/636-676, Email:
KANDIĆ RADOJE  UL. KARAĐORĐEVA BR.23
Tel. 067/814-262, Email: rkandic@gmail.com
KARADŽIĆ LJILJANA  UL. KARAĐORĐEVA BR.2
Tel. 067/209-344, Email: adv.karadzicljiljana@gmail.com
KNEŽEVIĆ VLADIMIR  STARO PAZARIŠTE BR.26
Tel. 243-960, 067/727-775, Email: adv.vknezevic@gmail.com
KOVAČEVIĆ DANILO  UL. NARODNOG FRONTA 1
Tel. 280-477, 069/014-693, Email: advdanilok@gmail.com
KOVAČEVIĆ NIKOLA  JOVANA CVIJIĆA BR.P/1
Tel. 213-428, 069/509-133, Email: advnkovacevic53@gmail.com
KOVAČEVIĆ PREDRAG  UL. KARAĐORĐEVA 23
Tel. 213-694, 069/424-212, Email: advpredrag@t-com.me
KOSTIĆ SAVA  UL. NIKA MILJANIĆA B.B.
Tel. 212-059, 280-600, 069/744-117, 068/527-482, Email: savak7@gmail.com
KUŽIĆ NIKOLA  UL. DANILA BOJOVIĆA BR.1
Tel. 069/351-485, Email: adv.nikolak@gmail.com
LABUDOVIĆ IVAN  UL. NJEGOŠEVA 12, P.C. “ATRIUM”
Tel. 067/536-005, Email:
LALATOVIĆ NEBOJŠA  UL. NIKOLE TESLE 115/II
Tel. 258-367, 069/027-114, Email: adv.lalatovic@t-com.me
LEOVAC MARIJA  JOVANA CVIJIĆA BR.P1
Tel. 213-428, 067/802-647, Email: marija.n.leovac@gmail.com
LUKOVAC VESELIN  UL. GOJKA GARČEVIĆA BB, (ZGRADA AUTOBUSKE STANICE)
Tel. 067/207-952, Email:
MATIJAŠEVIĆ MILODARKA  UL. JOLA PILETIĆA 4
Tel./Fax. 246-337  -  069 346 077, Email: advmatijasevic@t-com.me
MIJANOVIĆ VERA  UL. VI CRNOGORSKE T-6
Tel. 235-372, 069/474-199, Email:
MIJANOVIĆ JOVANKA  UL. NOVICE CEROVIĆA 26
Tel. 069/188-600, Email: jovankamijanovic.adv@gmail.com
MIJUŠKOVIĆ ALEKSANDAR  UL. VOJISLAVLJEVIĆA BB
Tel. 069/495-919, Email: advokatmijuskovic@gmail.com
MILETIĆ SLOBODANKA  UL. NJEGOŠEVA BB, L4
Tel. 067/765-999, Email: slobamiletic@live.com
MILIĆEVIĆ PETAR  KLIČEVO BB
Tel. ---, Email:
MILJANIĆ MILOŠ  UL. PETRA KOMNENIĆA BB
Tel. 069/964-536, Email: advmilosmiljanic@gmail.com
MITRIĆ DRAGAN  UL. SERDARA ŠĆEPANA BB
Tel. 069/085-612, Email: mitric.nk@t-com.me
MUJOVIĆ - RADOVIĆ BRANISLAVKA  UL. STARO PAZARIŠTE BB NIKŠIĆ
Tel. 067/735-131, 069/217-046, Email: vanjci975@gmail.com
MUŠIKIĆ JELENA  UL.  DRAGICE PRAVICE B.B.
Tel. 069/595-569, Email: zdraljevicj4@gmail.com
OGNJENOVIĆ IVANA  UL. NARODNOG FRONTA BR.1
Tel. 280-477, 067/016-797, Email: advivanao@gmail.com
PAVLIĆEVIĆ MILJANA  UL. KARAĐORĐEVA BR.11
Tel. 069/209-014, Email: advokat.pavlicevic@gmail.com
PEJOVIĆ SIMO  UL. VUKA KARADŽICA 1
Tel. 069/342-354, Email:
PEKOVIĆ VELJKO  UL. SERDARA ŠĆEPANA, POSLOVNI CENTAR “NIKŠIĆ”
Tel. 227-777, 067/027-227, Email: adv.veljko@gmail.com
ROGANOVIĆ RATKO  UL. KRSTA KOSTIĆA 20
Tel. 246-356, kuci: 231-560, 069/027-619, Email: adv.ratko@t-com.me
RUŽIČIĆ PREDRAG  UL. NOVICE CEROVIĆA BR.9
Tel. 067/819-426, Email: pedja.ruzicic@hotmail.com
STANIŠIĆ DRAGAN  UL. DRAGOVOLUČKA XII/68
Tel. tel.069/087-956, Email:
TODOROVIĆ DALIBOR  UL. DANILA BOJOVIĆA 4B
Tel. 067/881-166, Email: adv.dalibortodorović@gmail.com
ĆALASAN BORISLAV  UL. JOLA PILETIĆA B.B.
Tel/fax. 244-721, 069/275-126, Email: mail.adv.calasan@gmail.com
ĆALASAN DRAGOMIR  UL. JOLA PILETIĆA B.B.
Tel. 244-721, 069/258-368, Email: misko.calasan@gmail.com
CEROVIĆ DRAŠKO,  NIKOLE TESLE BB
Tel. 069/512-486, Email: adv.draskocerovic@gmail.com
ČOLAKOVIĆ DRAGUTIN  UL. NIKOLE TESLE BB, POSLOVNE PROSTORIJE “MONTEX”
Tel. 069/053-947, Email:
ČIZMOVIĆ ALEKSANDAR  UL. MANASTIRSKA 12
Tel. 213-367, Email: aleksandarcizmovic@gmail.com
ČIZMOVIĆ ANA  OZRINIĆI B.B.
Tel. 680-126, 068/052-316, Email: ana22cizmovic@gmail.com
ČIZMOVIĆ RADOVAN  UL. PEKA PAVLOVIĆA P+7/2
Tel. 31-587, 22-225, 069/227-806, Email:
UROŠEVIĆ  SONJA  UL. V PROLETERSKE 16B
Tel. 212-916,  069/418-134, Email: s.kasalica@gmail.com
ŠEKARIĆ STEVO  UL. NIKOEL TESLE BB (ZGRADA „MONTEX-A“)
Tel. 067/644-258, Email: sekarics@yahoo.com
ŠLJUKIĆ IVAN  UL. NOVICE CEROVIĆA 17
Tel/fax. 251-907, 067/817-007, Email: adv.sljukic@t-com.me
ŠLJUKIĆ STEFAN,  UL. NOVICE CEROVIĆA 17
Tel. 067/518-816, Email: sljukic.stefan@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
Broj žiro - računa: 510 - 200259 - 81 (CKB banka otp group)Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS