hlohn@t-com.me
LATINOVIĆ GORAN
NORVEŠKA 3
tel. 331-563, 069/704-528,
068/722-255
IVANOVIĆ MLADEN
SARAJEVSKA 45
tel. 332-196, 069/079-650
LAZAREVIĆ S. ZORAN
V CRNOGORSKE BRIGADE BR. 9
tel. 55-779; 067/569-331
adv.mivanovic@t-com.me
------
IGALO  (031) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
IGALO
STANIŠIĆ PREDRAG
NOVO MJESTO BR.21
tel. 335-088, 067/283-265
------
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA