ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

IGALO  (031) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

IVANOVIĆ MLADEN  UL. SARAJEVSKA 45
Tel. 332-196, 069/079-650, Email: adv.mivanovic@t-com.me
LAZAREVIĆ S. ZORAN  UL. V CRNOGORSKE BRIGADE BR. 9
Tel. 55-779; 067/569-331, Email:
LATINOVIĆ GORAN  UL. NORVEŠKA 3
Tel. 331-563, 069/704-528, 068/722-255, Email: hlohn@t-com.me
STANIŠIĆ
Tel. 335-088, , Email:
--  UL.
Tel. --, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS