-----
------
-----
-----
RASPOPOVIĆ VESELIN
UL. SAVA BURIĆA BR.2
tel. 811-976; 067/271-330
RAZIĆ SVETLANA
NJEGOŠEVA 3
tel. 813-403, 069/277-863
adv.raspopovic@gmail.com
------
DANILOVGRAD  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
DANILOVGRAD
ZUVIĆ SNEŽANA
NJEGOŠEVA 3
tel. 813-403, 067/432-601
------
VUKOVIĆ ŽELJKO
BAJA SEKULIĆA B
tel. 067/250-261
zilevukovic@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA