ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

MOJKOVAC  (050) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

BALTIĆ NIKOLA  UL. SERDARA JANKA VUKOTIĆA B.B
Tel. 069/376-363, Email: advokat.nbaltic@gmail.com
BOŠKOVIĆ RADENKO  UL. MALIŠE DAMJANOVIĆA BB
Tel. 472-570, 067/615-333, Email: milena.babovic85@gmail.com
ÐUROVIĆ RADOJICA  TUTIĆI BB
Tel. 72-999, Email:
MINIĆ MILOJICA  UL. DUŠANA TOMOVIĆA BB
Tel. 72-709, Email:
RADENOVIĆ DANILO  UL. SERDARA JANKA VUKOTIĆA B.B
Tel. 067/332-940, Email: daniloradenovic7@gmail.com
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS