------
BOŠKOVIĆ RADENKO
MALIŠE DAMJANOVIĆA BB
tel. 472-570, 067/615-333
BALTIĆ NIKOLA
SERDARA JANKA VUKOTIĆA B.B
tel.069/376-363
-----
-----
-----
advokat.nbaltic@gmail.com
------
MOJKOVAC  (050) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
MOJKOVAC
ÐUROVIĆ RADOJICA
TUTIĆI BB
tel. 72-999
------
MINIĆ MILOJICA
DUŠANA TOMOVIĆA BB
tel. 72-709
------
RADENOVIĆ DANILO
SERDARA JANKA VUKOTIĆA B.B
tel. 067/332-940
daniloradenovic7@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA