ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
AKTUELNOSTI
SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA ADVOKATE

Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore je usvojio  Program specijalističke obuke za advokate za oblast maloljetničkog pravosuđa, pa je s tim u vezi organizovana obuka za sve zainteresovane advokate.
Na ovaj korak smo se odlučili zbog reforme sistema maloljetničkog pravosuđa, u cilju prevazilaženja izazova u primjeni Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Ovim Zakonom je predviđena obavezna specijalizacija advokata koji postupaju u krivičnim postupcima prema maloljetnim licima, a članom 50 stav 3 ovog Zakona propisano je da branilac maloljetnika po pravilu treba da bude advokat koji je stekao posebna znanja iz oblasti zaštite prava maloljetnika.

Obuka je održana u toku juna 2016.godine i to na slijedeći način:

1. Za advokate iz CENTRALNE regije (Podgorica,Nikšić, Cetinje i Danilovgrad),  3 i 4.juna 2016.godine, u Podgorici, u hotelu “Ramada”
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
2.  Za advokate iz JUŽNE regije (Kotor, Tivat, Herceg Novi, Ulcinj, Bar i Budva),10. juna u Budvi, u hotelu “Maestral”
3. Za advokate iz SJEVERNE regije (Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Plav, Žabljak i Šavnik), 17. juna u Bijelom Polju, u hotelu “Bijela Rada”.
Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati, a sudovima su dostavljeni spiskovi advokata koji su se na ovaj način specijalizovali za rad sa maloljetnicima u krivičnom postupku.
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA