ANĐIĆ SLOBODANKA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 22/19
tel. 318-388, 069/566-822
-----
BOŽOVIĆ RADOVAN
JOVANA TOMAŠEVIĆA B-2
tel. 314-506, 317-532, 069/441-826
BJELOJEVIĆ SRĐAN
24. NOVEMBRA BR.4
tel. 353-684, 069/435-441
djidjab@t-com.me
BULATOVIĆ N. MILO
DELETIĆ LIDIJA
DAMJANOVIĆ D. MARINA
DAŠIĆ DEJAN
DURUTOVIĆ M. DRAGUTIN
24. NOVEMBRA A-1
tel. 311-337, 067/547-209
-----
BULEVAR REVOLUCIJE B 5
tel. 069/129-444
RISTA LEKIĆA - ZGRADA 10/6
tel. 315-740, 069/031-415
BULEVAR REVOLUCIJE A1
MAKEDONSKA D-12
tel. 069/400-130
tel. 314-262, 069/023-831
-----
dejanregent@t-com.me
JOVANOVIĆ N. SPOMENKA
RISTA LEKICA - ZGRADA 10/6
tel. 315-740, 069/020-682
KALEZIĆ SNEŽANA
VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
Tel. 318-489,  069/029-489
------
KARIŠIK SMILJANA
KNEŽEVIĆ NIKOLA
KONATAR IGOR
KOVAČEVIĆ VLADIMIR
LEPOSAVIĆ ZORAN
MIRKOVIĆ A. DRAGOLJUB
-----
MARUNOVIĆ M. VLADIMIR
MAŽIBRADA SONJA
MILOŠEVIĆ B.VLADIMIR
MIROVIĆ MILIĆ
BULEVAR REVOLUCIJE A3
tel. 069/722-424, 067/210-897
BULEVAR REVOLUCIJE C7
Tel. 067/212-900
knezevic.nikola10@gmail.com
adv.nikola.knezevic@gmail.com
BULEVAR 24.NOVEMBRA H-23
Tel. 068/370-480
RISTA LEKIĆA D-9
tel. 315-481, 069/032-935
------
MAKEDONSKA G - 18
tel/fax. 319-676, 069/500-336
RISTA LEKIĆA D-10
tel. 111-381, 069/081-808
-----
V. ROLOVIĆA 2
BULEVAR REVOLUCIJE A1
JOVANA TOMAŠEVIĆA 23
JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
-----
tel. 318-001, 069/028-660
tel. 303-393, 067/858-733
Tel. 302-040 fax. 312-742,
069/030-448
------
tel. 311-086, 313-010, 069/067-458
vladimir@t-com.me
------
smiljana.karisik@yahoo.com
mirkadv@t-com.me
-----
racobozovic@yahoo.com
lidija.deletic@gmail.com
daso@t-com.me
-----
tel. 25-033, 311-561, 22-395,
069/033-500
ZGRADA F-2
JANKOVIĆ ĐORĐE
igorkonatar@t-com.me
adv.zleposavic@t-com.me
-----
-----
POPOVIĆ STANA
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
Tel. 067/744-992, 068/430-790
RAIČEVIĆ MILONJA
BULEVAR REVOLUCIJE C-6
Tel. 311-314, 069/029-914
------
SINANOVIĆ ALIJA
ŠLJIVANČANIN GORAN
LEKOVIĆ ALEKSANDRA
STRUGAR NIKOLA
ŠUPLJEGLAV ŽELJKO
TADIĆ NIKOLA
FERATOVIĆ VAHEDIN
RISTA LEKIĆA 6
tel. 319-661, 067/451-900
BULEVAR REVOLUCIJE C-7/2P
Tel. 067/587-767
adv.goran@gmail.com
MILA BOŠKOVIĆA H 12
tel. 310-406, 067/207-158
BULEVAR REVOLUCIJE C6
Tel. 067/204-114
nikola.strugar77@gmail.com
M. BOŠKOVIĆA, H-12
tel. 069/620-251
BJELIŠI B.B.
BULEVAR REVOLUCIJE A3
tel.067/172-076,  067/284-602
tel. 317-404, 069/069-901
vakaf@hotmail.com
alens@t-com.me
banstef@t-com.me
------
alek1@t-com.me
advokatspopovic@gmail.com
ISIĆ JASMINA
RISTA LEKIĆA I 31
tel. 312-313, 068/310-031,
069/330-096
adv.jasmina.isic@gmail.com
BAR  (030) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI BAR
PEKIĆ SRĐAN
NIKOČEVIĆ KRISTINA
MILA BOŠKOVIĆA 16
tel. 311-094, 340-465, 069/417-417
------
VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2/II
tel. 311-948, 069/030-529
srdjanpek@t-com.me
PETROVIĆ GORAN
BULEVAR REVOLUCIJE B11, LAMELA A
Tel. 317-504, 069/027-850
petrovickatarina@t-com.me
NASUFOVIĆ LEJLA
BULEVAR REVOLUCIJE A-1
tel. 067/621-334, 068/655-162
------
ĐIKANOVIĆ ĐORĐE
VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.17
tel. 317-317, 069/332-525
-----
ČEJOVIĆ VESNA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 41
tel. 312-228, 311-766
cejovic@t-com.me
-----
tel. 312-905, 069/690-456
BULEVAR REVOLUCIJE BB
ČIZMOVIĆ RADAN
VUKOSAVOVIĆ N. STANICA
RISTA LEKIĆA D-9
tel. 315-481, 069/021-892
------
DŽAKOVIĆ  MILORAD
BULEVAR REVOLUCIJE BR.2
Tel. 314-346, 067/333-225
-----
FERATOVIĆ RIFAT
FETIĆ IZET
BULEVAR REVOLUCIJE »TOPOLICA« A 3
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
tel. 317-354, 069/032-536
tel. 317-404, 069/079-328
budevice@t-com.me
advfeticizet@t-com.me
HAJDUKOVIĆ DARKO
RISTA LEKIĆA 29
Tel. 316-837, 067/631-005
-----
DURAKOVIĆ ELVIS
BULEVAR REVOLUCIJE C-7
tel.068/200-992
adv.durakovic@gmail.com
ČARMAK BOŽIDAR
UL. 24. NOVEMBRA BR.4
tel. 068/008-110
carmak_b@hotmail.com
BOSOVIĆ SAID
BULEVAR REVOLUCIJE C6/2
tel. 067/426-451
said.bosovic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
ŠUŠTER STEFAN
shushterstefan@gmail.com
Tel. 067/879-460
RISTA LEKIĆA D9
ČELIĆ IVANA
ALEKSE ŠANTIĆA 42
tel. 069/808-506
ivana.celic@live.com
TRŠIĆ DEA
BULEVAR REVOLUCIJE A-3
tel. 311-252, 067/414-384
advdeatrsic@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA