ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

KOLAŠIN  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

BULATOVIĆ MATIJA  TRG BORCA S-6
Tel. 069/602-409, Email: advmb88@gmail.com
GRUJIĆ BRANISLAV  UL. GENERALA ANĐELIĆA B.B.
Tel. 069/888-599, Email:
NOVAKOVIĆ VESNA  UL. MOJKOVAČKA 48/A
Tel. 865-788, 067/412-200, Email: advokatvesna60@gmail.com
RAKOČEVIĆ ZORAN  UL. M. LAKIĆEVIĆA 2/I
Tel. 865-081, 865-615, Email:
SIMONOVIČ-BULATOVIĆ B. VELIZARKA  TRG BORCA S-6
Tel. 865-465, 069/023-057, Email: advokatvsb@yahoo.com
SIMONOVIĆ LJILJANA  UL. BOŠKA RAŠOVIĆA BB
Tel. 069/970-536, 068/380-717, Email:
ŠĆEPANOVIĆ MARTA MILUTINA LAKIĆEVIĆA BB
Tel. 069/383-002, Email: martascepanovic24@gmail.com
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS