------
RAKOČEVIĆ ZORAN
M. LAKIĆEVIĆA 2/I
tel. 865-081, 865-615
GRUJIĆ BRANISLAV
GENERALA ANĐELIĆA B.B.
tel. 069/888-599
NOVAKOVIĆ VESNA
MOJKOVAČKA 48/A
tel. 98-268, 87-895
------
------
KOLAŠIN  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
KOLAŠIN
SIMONOVIČ-BULATOVIĆ B. VELIZARKA
TRG BORCA S-6
tel. 865-465, 069/023-057
advokatvsb@yahoo.com
SIMONOVIĆ LJILJANA
UL. BOŠKA RAŠOVIĆA BB
Tel. 069/970-536, 068/380-717
------
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA