BELADA NIKOLA
BUL. CRNOGORSKIH JUNAKA 83
tel. 232-539, 069/459-712
advbelada@t-com.me
JOVOVIĆ DUŠKO
-----
MARKOVIĆ NEBOJŠA
MARTINOVIĆ M. PETAR
RADOVIĆ V. BORISLAV
BUL. CRNOGORSKIH JUNAKA  BR. 2
tel. 067/289-450
-----
-----
-----
LUKE IVANIŠEVIĆA 17
IVAN BEGOVA BR.24
NASELJE GIPOS II/ 2
tel. 069/067-050
Tel. 068/602-725
bajicepetar@gmail.com
tel. 069/022-606
boboradovic@t-com.me
-----
RAIČEVIĆ DEJAN
VOJVODE BOŽA BR.1
Tel. 233-470, 067/509-780
-----
-----
STANOJEVIĆ BRANKA
BAJOVA BR.12
tel. 067/379-987
adv.brankastanojevic@gmail.com
CETINJE  (041) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI CETINJE
VUČINIĆ SRETEN
VUJOVIĆ MILISAV
VUJOVIĆ VLADIMIR
Bajova br.12
BAJICE 8
OBILIĆA POLJANA BB
tel. 32-510
tel. 32-510, 231-560
tel. 069/948-934, 067/924-9409
adv.vujovic@gmail.com
-----
-----
DAMJANOVIĆ ŽELJKO
VUKA MIĆUNOVIĆA 2/1/6
tel. 067/917-2246, 020/241-681
-----
ĐAKONOVIĆ VIDO
BAJOVA 9
tel. 067/013-014
adv.djakonovic@gmail.com
ILJAZI MILENA
BAJOVA BR.104
tel. 067/640-374
fedja08@t-com.me
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
LAGATOR IGOR
BAJOVA BR.12
tel. 067/601-314
igor.lagator@gmail.com
adv.brankastanojevic@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA