ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA
KORISNI LINKOVI
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

POSJETITE SAJT
Kopaonička škola Prirodnog Prava
Kopaonička škola Prirodnog Prava

POSJETITE SAJT
Pravnicki blog
Pravnicki blog

POSJETITE SAJT
Vijesti iz ministarstava
Vijesti iz ministarstava

POSJETITE SAJT
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Sense Tribunal
Sense Tribunal

POSJETITE SAJT
Skupština Crne Gore
Skupština Crne Gore

POSJETITE SAJT
Republika Kosovo Skupština
Republika Kosovo Skupština

POSJETITE SAJT
Sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine

POSJETITE SAJT
Sudovi Crne Gore
Sudovi Crne Gore

POSJETITE SAJT
Uprava ya nekretnine Crna Gora
Uprava ya nekretnine Crna Gora

POSJETITE SAJT
Upravni Sud Crne Gore
Upravni Sud Crne Gore

POSJETITE SAJT
Ustavni Sud Crne Gore
Ustavni Sud Crne Gore

POSJETITE SAJT
Vrhovno Državno Tužilaštvo Crne Gore
Vrhovno Državno Tužilaštvo Crne Gore

POSJETITE SAJT
Poreska Uprava Crne Gore
Poreska Uprava Crne Gore

POSJETITE SAJT
Vrhovni Sud Republike Hrvatske
Vrhovni Sud Republike Hrvatske

POSJETITE SAJT
CRPS CG
CRPS CG

POSJETITE SAJT
Transparentnost Crna Gora
Transparentnost Crna Gora

POSJETITE SAJT
Registar zaloga RCG
Registar zaloga RCG

POSJETITE SAJT
KONFLIKT INTERESA CG
KONFLIKT INTERESA CG

POSJETITE SAJT
ZAVOD ZA STATISTIKU CG
ZAVOD ZA STATISTIKU CG

POSJETITE SAJT
Hrvatska Odvjetnicka Komora
Hrvatska Odvjetnicka Komora

POSJETITE SAJT
ADVOKATSKA KOMORA MAKEDONIJE
ADVOKATSKA KOMORA MAKEDONIJE

POSJETITE SAJT
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

POSJETITE SAJT
ADVOKATSKA KOMORA B i H
ADVOKATSKA KOMORA B i H

POSJETITE SAJT
Advokatska Komora Slovenije
Advokatska Komora Slovenije

POSJETITE SAJT
GOV SLOVENIJA
GOV SLOVENIJA

POSJETITE SAJT
MOC CPC
MOC CPC

POSJETITE SAJT
Državna Revizorska Institucija
Državna Revizorska Institucija

POSJETITE SAJT
Americka Ambasada Crna Gora
Americka Ambasada Crna Gora

POSJETITE SAJT
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

POSJETITE SAJT
Ministarstvo Odbrane Crne Gore
Ministarstvo Odbrane Crne Gore

POSJETITE SAJT
MANS
CEDEM
CEMI
CESID
JUVENTAS
JUVENTAS

POSJETITE SAJT
Ministarstvo Pravde
Ministarstvo Pravde

POSJETITE SAJT
Sigurna Ženska Kuca
Sigurna Ženska Kuca

POSJETITE SAJT
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA