BOŠKOVIĆ IVO
SELJANOVO II/4, STAN BR.11
tel. 067/279-811
-----
LJESAR SPASOJE
SELJANOVO 13
tel. 671-478, 067/386-023
KOVAČEVIĆ NENAD
MATKOVIĆI B.B.
Tel. 069/293-233
advokativ@t-com.me
KOVAČEVIĆ IVANA
MARKOVIĆ NIKOLA
MILJANIĆ NIKŠA
MILJANIĆ ZORAN
PANTOVIĆ RATKO
PETROVIĆ ANTONELA
SAMARDŽIĆ PETAR
TODOROVIĆ - ČELANOVIĆ SUZANA
KARPOŠKA BR.4
tel. 674-886, 067/549-628
LUKE TOMANOVIĆA 3A
Tel. 671-717, 069/450-927
advmarkovic@yahoo.com
LUKE TOMANOVIĆA 3A
Tel. 067/228-828
MAŽINA BB
tel. 671-717, 069/030-750
advokatmiljanic@t-com.me
OBALA BB
tel. 069/217-195
KRAŠIĆI BB
tel. 067/586-514
NIKOLE ÐURKOVICA 3
BELANI BB
tel. 674-529, 069/043-399
tel. 069/537-482
ivana82@t-com.me
antonela.petrovic@gmail.com
adv-psam@t-com.me
spasojelj@t-com.me
niksa@lawmiljanic.com
-----
adv.suzanatc@gmail.com
TIVAT  (032) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI TIVAT
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
STJEPANIČIĆ ALEKSANDRA
LUKE TOMANOVIĆA 3B
tel.674-529, 068/160-720,
   069/060-720
advaleksandrastjepanicic@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA