BABIĆ PETAR
BIJELA BR.126/4
tel/fax.683-264, 069/342-209
pbabic@t-com.me
BODIROGA BORIS
BULATOVIĆ BATRIĆ
I BOKEŠKE BRIGADE BR.10
tel/fax. 342-355,  069/568-422
NJEGOŠEVA 48
tel. 323-949, kući: 324-143;
069/041-099
adv.bulatovic@t-com.me
adv.boris.bodiroga@gmail.com
LAKIĆEVIĆ NEVENKA
NJEGOŠEVA 20, I SPRAT
tel./fax.321-395, 069/079-678
lakicevic.adv@t-com.me
LEPETIĆ DRAGAN
SVRKOTA-ŠIRCELJ SANJA
UKROPINA ŽIVKA
M. VOJNOVIĆA 14
tel. 324-286, 069/041-974
MARKA CARA 1
NJEGOŠEVA 24
tel. 321-410, 067/414-373
tel. 067/864-701
legist_svrkota@t-com.me
------
advokatlepeticdragan@yahoo.com
HERCEG NOVI  (031)- REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ADVOKATI HERCEG NOVI
CICOVIĆ BLAGO
ĆERANIĆ SAMIR
BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
NJEGOŠEVA 52
tel. 323-224, fax.322-747, 069/045-646
Tel. 067/818-256
adv.ceranic@gmail.com
VUJOVIĆ MIRA
VUKOVIĆ DRAGOMIR
NJEGOŠEVA 10
NJEGOŠEVA 10
tel. 321-551, 345-748, 069/597-150
tel. 22-106, 069/331-622
dramilus19@gmail.com
vir@t-com.me
GAGOVIĆ BLAŽO
BRAĆE GRBIĆA 8
tel. 342-543, 067-558-295
-----
ĐEKIĆ BORIVOJE
ÐORÐEVIĆ B. NENAD
MIĆA VAVIĆA 3
ŠETALIŠTE PET DANICA 18
Tel. 069/451-004
tel. 25-893, 069/079-671
-----
-----
ZLOKOVIĆ Đ. PETAR
MIĆA VAVIĆA BR.1
Tel. 321-321, 067/858-485
p.zlokovic@t-com.me
blago.cicovic@gmail.com
JAKOVLJEVIĆ IRINA
JANJETOVIĆ SONJA
UL.NEGOŠEVA BR.106 A
ĐENOVIĆI BB
tel. 067/423-516
Tel. 067/517-532
ijakovljevic@t-com.me
sonja.janjetović@gmail.com
KALUÐEROVIĆ BRANKO
ZARUBICA DANIJELA
KISJELICA DARKA
KURTOVIĆ SANJA
BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
NJEGOŠEVA 62/I
NJEGOŠEVA BR.20/I
NJEGOŠEVA 52
tel. 322-747, 52-747, 069/039-881
tel. 067/264-079
Tel. 324-007,  069/551-564
Tel. 069/086-789
sanjakurtovic@t-com.me
darkakisjelica@yahoo.com
danijela.kilibarda@yahoo.com
tajohn@t-com.me
PEJOVIĆ JOVAN
RADOJIČIĆ MIRELA
SAMARDŽIĆ SLOBODAN
STJEPČEVIĆ SLAVICA
NJEGOŠEVA 106A
ZEMUNSKA 32
PARTIZANSKI PUT BR.1
ORJENSKOG BATALJONA 4/23
tel. 326-050, 067/646-213
tel. 324-033, 067/537-553
tel. 346-243, 069/046-705
Tel. 069/345-190
slavica.stjepcevic60@gmail.com
------
mirela.radojicic@t-com.me
------
MASLOVARIĆ BRANKA
MATKOVIĆ LJUBIŠA
UL. MARKA VOJINOVIĆA BR.17
UL. SAVE KOVAČEVIĆA BR.7
tel/ fax.321-544, 069/342-342
Tel. 342-431, 068/792-018
bmaslovaric@lawofficemontenegro.com
adv.matkovic2@t-com.me
ŠIMRAK VUKAŠIN
BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
tel. 345-922, 067/335-555,
069/040-373
advsimrak@t-com.me
DUMIĆ VLADAN - DADO
STEPENIŠTE 28.OKTOBRA BR.5
tel. 068/129-288
dadodumic@gmail.com
SEFEROVIĆ - PAŠETA LIDIJA
KRALJA TVRTKA BR.11
Tel. 067/347-299
lidijasp@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
PANIĆ MILENA
UL. DR JOVANA BIJELIĆA BR.18
tel. 068/010-707
milenailic09@gmail.com
MITROVIĆ ANJA
BIJELA BB
tel. 339-600, 067/992-210
anja.mitrovic@yahoo.com
LEPETIĆ STEVAN
MARKA VOJNOVIĆA BR.14
tel. 324-286, 067/800-489, 069/041-974
lepeticstevan@yahoo.com
advokatlepeticdragan@yahoo.com
ŠIMRAK JELENA
BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
tel.067/206-625
jelena.simrak@outlook.com
VUJOVIĆ SAŠA
SIMA MATAVULJA 9
tel. 069/265-743
sasa.vujovic@yahoo.com
VAVIĆ MIHAJLO
I BOKEŠKE BRIGADE BR.10
tel. 069/329-240
vavic.mihajlo@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA