JANKOVIĆ SRĐAN
KRALJEVAČKA BR.2
tel. 069/500-001
adv.srdjanjankovic@yahoo.com
JAREDIĆ VUK
ZAGORIČ A-6, IV/IV
tel. 069/221-102
JANJEVIĆ MILORAD
KARAĐORĐEVA BR. 5
tel/fax.664-072, 069/825-005
miloradjanjevic@t-com.me
JANJEVIĆ ČEDOMIR
JELUŠIĆ IVANA
JANKOVIĆ NEMANJA
JOVANOVIĆ ZORAN
JOVETIĆ ZORAN
VELIMIRA STOJANOVIĆA 6
tel. 069/074-259
SERDARA JOLA PILETIĆA BR.6
tel. 067/475-333
UL. 4.JULA BR.111/3
II CRNOGORSKOG BATALJONA 2E
(VEZIROV MOST)
VELIŠE MUGOŠE I/9
tel. 068/513-278
tel. 069/016-682
tel. 272-990, 069/059-059
zj@t-com.me
z.jovetic@t-com.me
------
adv.nemanjajankovic@gmail.com
JOVIĆ SNEŽANA
KARAĐORĐEVA BR.2, SPRAT II, STAN 9
tel. 069/065-145, 068/835-537
advokat.jovicsnezana@yahoo.com
JOVOVIĆ LJUBICA
VUČEDOLSKA 1
tel. 664-172; 069/078-283
JOVOVIĆ M. DUŠAN
BRATSTVA I JEDINSTVA BLOK 7
ZGRADA KRSTARICE
Tel. 063/202-561
jovovic.dusan86@gmail.com
JOVOVIĆ M. MILENA
BRATSTVA I JEDINSTVA, BLOK 7
tel. 063/202-562
milenaajovovic@gmail.com
advkanc.jovovic@gmail.com
vuk.jaredic@gmail.com
inijelusic@t-com.me
filip.j.jovovic@gmail.com
Tel. 067/406-460
JOLA PILETIĆA BR.7  - MOMIŠIĆI
JOVOVIĆ J. FILIP
--------
JOVIĆEVIĆ BRANIMIR
BRANKA ĆOPIĆA 28 ZLATICA
tel. 612-958, 069/013-357
--------
JOVOVIĆ N. FILIP
JOVOVIĆ N. NOVICA
JUSIĆ JASNA
SLOBODE 16
SLOBODE 16
DALMATINSKA BR.2
tel/fax. 241-920, 231-085,
231-096,069/501-630
tel/fax. 241-920, 231-085, 231-096 Mob.tel.  069/012-493
tel. 226-480, 226-481, fax.621-320
067/568-178
filip.jovovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
novica.jovovic@jmv.co.me
advokanc@t-com.me , www.jmv.co.me
jasna.jusic@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
JOČIĆ ŽELJKO
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
tel. 228-330, fax.229-555,
067/622-501
------
JOCOVIĆ V. STOJAN
JONČIĆ IVANA
BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG
104/IV-14
SVETOZARA MARKOVIĆA 10
tel/fax. 244-791; 069/019-772
tel. 512-629, 067/241-094
ivaknezev@yahoo.com
stoj@t-com.me
miomir.joksimovic@advokatura.me
www.advokatura.me
tel./fax 665-738,  tel.067/391-722, 068/881-972
VAKA ĐUROVIĆA BB - I, SJEVERNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA
JOKSIMOVIĆ MIOMIR
JOVIĆEVIĆ BOJANA
SVETLANE KANE RADOVIĆ BR.3
tel. 067/801-898
bojana.vukanovic@gmail.com
JASNIĆ SAVO
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
tel. 069/339-806
jasnicsavo.pg@gmail.com
JANKOVIĆ DUBAK MILICA
BULEVAR SVETOP PETRA CETINJSKOG 114/I
Tel. 068/573-565
jankovicmilica@yahoo.com
JOVIĆEVIĆ NINA
BULEVAR REVOLUCIJE 2A
tel. 069/630-060
nina.jovicevic@yahoo.com
JASAVIĆ AZRA
LJUBOVIĆ 28
tel. 069/057-199, fax. 681-146
jasavicazra@gmail.com
JOVANOVIĆ STEFAN
MOSKOVSKA BR.169
tel. 067/289-984
stefan.jovanovic@advokat.co.me
JOVIĆ MILJAN
KARAĐORĐEVA BR.2
Tel. 067/803-144
jovi.miljan15@gmail.com
JOVANOVIĆ NIKOLA
13.JULA BR.5
Tel. 069/594-597
advokatnikola87@gmail.com
BUL.IVANA CRNOJEVIĆA BR.54/1
Tel. 067/547-250
sandraj0612@yahoo.com
JOČIĆ SANDRA
JOVANOVIĆ RANKA
SARAJEVSKA BR.2
Tel. 651-067, 069/353-382
rankajovanovic@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
JELIĆ ANA
MOSKOVSKA BR.169
tel. 067/607-196
ana.jelic@advokat.co.me
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA