------
ČAĐENOVIĆ VUKADIN
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 56/V
tel. 067/580-600
ČAĐENOVIĆ SANJA
ČARAPIĆ RANKA
ČEJOVIĆ VLADIMIR
ČELEBIĆ MARIJA
ČELEBIĆ ZORAN
ČOLOVIĆ MLADEN
ČULJIĆ RAJKA
VIJENCI DANILA KIŠA 2/4
tel. 268-883
IVANA CRNOJEVIĆA 54/2
Tel. 223-560, 067/661-889
------
UL. 13 JULA BR. 21, I SPRAT
Tel. 208-070,
fax. 208-071, 069/063-855
cejovicv@t-com.me
SLOBODE 74/II
Tel. 067/236-400
celebic.marija@gmail.com
IVANA CRNOJEVIĆA 85
tel/fax. 231-178, 069/329-966
DALMATINSKA BR.2
tel.226-480, 226-481, fax.621-320,
067/250-711
VOJISLAVLJEVIĆA 18/I
tel. 282-030, 067/212-453
ČAĐENOVIĆ VLADIMIR
BRANKA ĆOPIĆA 8
tel. 069/155-680
ČARAPIĆ MATIJA
IVANA CRNOJEVIĆA 54/2
Tel. 223-560, 069/360-924
------
sanjapc@t-com.me
adv.vladimirc@t-com.me
advokat.zorancelebic@gmail.com
www.advokat-zorancelebic.com
coloviclaw@gmail.com
-----
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ČVOROVIĆ MAJA
STUDENTSKA B.B., CITY KVART,
LAMELA 3-5
tel/fax. 510-052, 069/984-705
maja.cvorovi@adv.co.me
www.adv.co.me
ČAĐENOVIĆ  R. VLADIMIR
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 54
tel. 069/438-414,  069/233-886
vladimircadjenovic@gmail.com
ČABARKAPA GAVRILO
SLAVONSKA BR.5
tel. 067/205-938
gavrilocabarkapa@gmail.com
ČVOROVIĆ ANJA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 78
Tel. 067/368-379
anja.cvorovic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA