-----
TOMAŠEVIĆ N. ŽELJKO
ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, STAN 8
tel. 241-290, 069/021-315
TOMAŠEVIĆ - PAPIĆ SLAĐANA
13.jula br.41
tel. 227-507,  067/818-515
tomasevicsladjana7@gmail.com
TERZIĆ DEJAN
TOMKOVIĆ NIKOLA
TOMKOVIĆ R. DRAGAN
TOMOVIĆ DALIBOR
TOMOVIĆ MIRJANA
TRIPKOVIĆ PAVLE
HERCEGOVAČKA 90/3
tel/fax. 220-492,  067/841-814
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 106
tel. 067/521-844
-----
SVETOZARA MARKOVIĆA 33
tel. 238-157, 069/476-870
kostic.adv@gmail.com
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
tel. 510-506, 228-563, 228-564, 
fax. 510-507, 067/595-657
PRIMORSKA 21
tel. 660-096, 067/755-361
BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG
130/VII
tel. 067/609-095
pavle.t@prelevic.com
TERZIĆ NIKOLA
BUL. SERDARA JOLA PILETIĆA
BR. 18, 9/2
tel/fax. 020/332-942;
mob. 067/604-094
advokat.terzicd@t-com.me
terzic@law-office.me
www.law-office.me
darkoadv@t-com.me
mirjana.tomovic@yahoo.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
TOMOVIĆ MILICA
KRALJA NIKOLE, P.C. »NIKIĆ«,
LOKAL BR.6
tel. 067/200-779
milica.al@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA