BABOVIĆ SAŠA
KRALJA NIKOLE 76
069/450-137
advs.babovic@t-com.me
BAJČETA ZORICA
MILJANA VUKOVA BR.3
643-240, FAX. 643-241,  067/272-119
zorica.bajceta@montenegrolaw.com
www.montenegrolaw.com
BAKRAČ ALEKSANDAR
BANOVIĆ BOŽINA
BAŠIĆ AMRA
BATRIĆEVIĆ NEBOJŠA
BEČANOVIĆ VASO
BEGOVIĆ ZDRAVKO
BJELANOVIĆ VUČKO
BOGETIĆ JELENA
BOGIĆEVIĆ MIRKO
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.54/I
069/456-083, 067/067/042-889
bakraca@gmail.com
HERCEGOVAČKA 90
067/581-021
SLOBODE BR.16
241-920, 231-085, 231-096,
067/331-204
amra.basic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.12
620-964, 069/081-777
VUKA KARADŽIĆA BR.29
067/284-299
UL. SLOBODE 60/IV
13. JULA 5/8
CETINJSKA 11, THE CAPITAL PLAZA
BUL. REVOLUCIJE, IV-34, ZGRADA
„VEKTRA“
220-223; 069/040-609
664-837, 069/040-516
067/725-231
069/646-333
jelenabrajkovicmne@gmail.com
bogicevic@t-com.me
vasobecanovic@gmail.com
advbegovic@t-com.me
BOJANIĆ S. MIODRAG
SVETOZARA MARKOVIĆA 4/I
224-156 ,   069/025-795
advbojanic@t-com.me
BOJOVIĆ MIHAILO
SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
tel.245-631, 069/401-003
BOJOVIĆ R. RADOVAN
UL. SLOBODE 5/II
tel. 244-156, 069/077-257
advokanc@t-com.me
-----
BORIČIĆ MARKO
BOŠKOVIĆ MIKOSAV
BOŠKOVIĆ NIKOLA
BOŠNJAK BOJANA
BOŽOVIĆ mr ANA
-----
-----
JOLA PILETIĆA B.B
tel.067/884-886
tomob@t-com.me
VASA RAIČKOVIĆA 22
tel.237-876, 069/388-701
adv.boskovic@t-com.me
UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.2A
tel. 069/470-464
DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.3/4
tel. 238-410, 067/333-526
GAVRA VUKOVIĆA L-1, STAN BR.4
tel.067/559-553
-----
adv.bojanabosnjak@gmail.com
bozovic.ana@t-com.me
BRAJOVIĆ ANTONIO
OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.120
tel. 634-878,  069/367-210, 067/588-323
antoniobrajovic@yahoo.com
-----
-----
-----
vlado@lawyer.com
tel. 245-631, 068/014-074
SERDARA JOLA PILETIĆA B.B
BOJIĆ VLADIMIR
nikboskovic@hotmail.com
bojovicmihailo@gmail.com
BRAUNOVIĆ DRAGAN
UL. 27. MARTA G-7/VII
tel./fax. 640-707, 067/393-650
BRNOVIĆ MILENA
13.JULA BR. 2/6
tel. 069/920-282
adv.milenabrnovic@gmail.com
BROĆIĆ-NIKIĆ JELENA
BUJIŠIĆ JOVAN
BUJIŠIĆ MARIJA
BULATOVIĆ BRANKO
BULATOVIĆ DANIJELA
BULATOVIĆ MR SANDRA
BULATOVIĆ NIKOLA
BULATOVIĆ V. VOJKA
BULIĆ ESAD
BURZANOVIĆ DANIJEL
BURZANOVIĆ LIDIJA
BRNOVIĆ  M. IGOR
NJEGOŠEVA BR.7/II
tel. 664-471, 667-115,   069/058-698
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.75
tel. 624-650, 067/230-519
------
CITY KVART, UL. RADOJA DAKIĆA BB, LAMELA D, STAN BR.57
tel.067/168-892
SERDARA JOLA PILETIĆA B.B. - ZGRADA „ZETAGRADNJA“, LAMELA B
tel. 220-103, 067/284-320
brankobulatovic@t-com.me
MOSKOVSKA BR.169
tel.510-072, 067/399-320
VUKA  KARADŽIĆA 4/IV
tel.231-048, 078/105-012,
067/413-101
MALO BRDO L2/3
HERCEGOVAČKA  BR.10
BRATSTVA I JEDINSTVA 15/II
SVETOZARA MARKOVIĆA 15
SVETOZARA MARKOVIĆA 15
SVETOZARA MARKOVIĆA 9
tel. 227-320; 067/568-145
tel. 652 - 431, 069/055-417
tel. 623-291, 067/275-543
tel. 244-516, 069/681-269
esad.bulic@gmail.com
tel. 224-198, 213-360, 069/073-360
tel. 244-516, 067/513-472
------
------
advbrnovic@t-com.me
advjela@t-com.me
adv.sandra.b@gmail.com
------
braletic@t-com.me
www.advokatbraletic.com
TEL./FAX.238 499; 069 015 825
13. JULA BR. 5
BRALETIĆ G. ŽELJKO
marija@vukoticbujisic.me
danijela.bulatovic@advokat.co.me
advkancvojka@t-com.me
-----
BOJIĆ S. VLADAN
SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3/7
(P.C. EUROPOINT)
tel. 247-711, 247-712, 247-713,
fax. 224-111, 067/237-771
sekvenca@t-com.me
PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
BAĆOVIĆ VELJKO
SLOBODE BR.16
241-920, 231-085, 231-096, 
067/331-449
veljko.bacovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
BOGDANOVIĆ ANA
VUKA KARADŽIĆA BR.29
tel. 069/655-039
bogdanovicana@yahoo.com
BOŽOVIĆ M. VESKO
BOŽOVIĆ SRETEN
BOŽOVIĆ MARIJA
BOŽOVIĆ RAJKO
MOSKOVSKA 99/II
MILA RADUNOVIĆA B.B.
ĐEČEVIĆA 7
ÐOKA MIRAŠEVIĆA 47
tel./fax: 228-068, 068/220-999
tel.068/890-513
tel.069/515-989
tel. 269-822; 069/017-838
------
adv.marijabozovic@gmail.com
------
vesko.b.adv@t-com.me
vbozovic@vmb1.mewww.vmb1.me
BLAGOJEVIĆ MARIJA
DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.66
tel. 234-490, 067/418-350
marijaquarius@gmail.com
BULATOVIĆ BILJANA
NJEGOŠEVA 40/1
tel.244-816, 067/599-167
biljanabulatovic77@gmail.com
BULATOVIĆ ĐORĐE
MALO BRDO L2/3
tel.227-320, 067/488-055
djbulatovic11@gmail.com
BABOVIĆ mr MARICA
VASA RAIČKOVIĆA BR.4A
tel. 067/356-088, 068/009-973
maricababovic@t-com.me
BULATOVIĆ MATIJA
KARAĐORĐEVA BR.15
tel. 067/512-777
bulatovic.adv@gmail.com
BORIČIĆ DRAGIŠA
13.JULA BR.10
tel. 069/499-993, 068/014-370
boricicdragisa@gmail.com
BOŠKOVIĆ MIRKO
VUČEDOLSKA BR.7
tel. 202-616, 069/912-942
mirko.b@t-com.me
BUJKOVIĆ ALEKSANDRA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 98
tel.069/262-093
aleksandra.bujkovic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA