RADINOVIĆ DEJAN
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG BB
tel. 234 -173, fax. 234-174,
069/125-155
dejanr@montnet.net
RADONJIĆ ZORAN
RADOŠIĆ ZDRAVKO
RADOVIĆ KATARINA
RADOVIĆ MARKO
RADOVIĆ NINA
RADOVIĆ SRĐAN
VASA RAIČKOVIĆA 4B
tel. 067/282-222
SERDARA JOLA PILETIĆA BB
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/4
UL. BALŠIĆA BR.3
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 98, CAPITAL PLAZA, II SPRAT,
IVANA VUJOŠEVIĆA 56/IV
tel. 067/523-121
Tel. 067/331-334
tel. 069/550-006
tel. 067/505-520
marko.v.radovic@gmail.com
tel. 067/201-217
radovic@legal.rs
adv.s.radovic@gmail.com
radonjic-zoran@t-com.me
zradosic@v-group.me
RADUNOVIĆ ZORAN
RAJKOVIĆ ANĐELA
RAJKOVIĆ BRANKA
RASPOPOVIĆ ANDREJ
RASPOPOVIĆ MILENKO
RAŠČANIN SLOBODAN
RAŠOVIĆ BORISLAV
STUDENTSKA B.B., CITY KVART, LAMELA 3-5
tel/fax. 223-808, 069/472-557
zoran.radunovic@adv.co.me
www.adv.co.me
SLOBODE 16
DALMATINSKA 50
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
DŽORDŽA VAŠINGTONA 53
MILOŠA OBILIĆA S2B III/11,
STARI AERODROM
13. JULA BB
tel.241-920, 231-085, 231-096, 067/331-443
Tel. 067/040-700
tel. 067/494-449
tel. 234-574, 067/821-765
andrej.r@t-com.me
tel.237-037, 237-014,
fax. 227-536, 069/013-871
tel. 652-484,  067/9180-798
------
------
advrasovic@t-com.me
andjela.rajkovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
RAZIĆ ANDRIJANA
13. JULA BR.6/I
Tel. 239-177, 069/414-437
razicana@hotmail.com
lawoffice.radovic@gmail.com
branka.rajkovic@gmail.com
RODIĆ GORAN
13.JULA BR.6/I
tel. 239-177, 069/022-400
ROGOŠIĆ ALEKSANDRA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44
tel. 247-711; 069/446-447
sasharogosic@gmail.com
rnovak@t-com.me
Tel. 067/201-004
13.JULA BR.11
RAŽNATOVIĆ NOVAK
advokatrodic@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
RADONJIĆ MILENA
ANDRIJE PALTAŠIĆA BR.86
tel. 067/575-740
radonjicmilena01@gmail.com
13. JULA  BR.11
tel. 068/332-322, 067/237-668
-----
RADONJIĆ RADE
RADONJIĆ N. VANJA
KARAĐORĐEVA 18
tel. 069/218-826
vero.nika@t-com.me
RADONJIĆ PAVLE
IVANA VUJOŠEVIĆA BR.2
Tel. 069/449-939
pradonjic4@gmail.com
RADONJIĆ R. SLAVKO
ÐOKA MIRAŠEVIĆA M-1
tel. 264-098, 067/261-479
adv.slavkoradonjic@yahoo.com
RADONJIĆ RANKO
MOSKOVSKA BR.13, III/23
Tel. 069/820-824   
rradonjic@gmail.com
RADONJIĆ RAŠKO
RADONJIĆ VLADIMIR
ANDRIJE PALTAŠIĆA 86
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.108
/A36, II SPRAT,PC»CAPITAL PLAZA«
tel. 620-312, Fax.620-313, 067/227-717
tel. 650-619, 069/054-219
radonjic.r@t-com.me
vladimir.radonjic@radonjic-associates.com
www.radonjic-associates.com
RADULOVIĆ BOŽIDAR
RADULOVIĆ DANILO
MOSKOVSKA 111, I-34 (ZGRADA MAXIM), PODGORICA, CRNA GORA
STUDENTSKA BB, LAMELA 3/18
tel. 242-007, fax. 242-801, 
069/365-128
Tel. 067/530-740
advokatdaniloradulovic@gmail.com
www.advokatdaniloradulovic.com
bradulovic@patentradulovic.me
RADULOVIĆ VESELIN
DALMATINSKA BR.188
tel. 069/063-062
adv.radulovic@gmail.com
RADULOVIĆ MARIJANA
13. JULA B.B.
tel. 237-158, 069/082-814
------
RADULOVIĆ MILAN
RADULOVIĆ MILOŠ
SERDARA JOLA PILETIĆA BR.7
BALŠIĆA BR.3
tel. 220-346, 067/242-222
tel. 068/074-072
advokat.milosradulovic@gmail.com
advradulovic@t-com.me
RAIČEVIĆ DOBROSLAV
RAIČEVIĆ IVAN
RAIČEVIĆ MILIVOJE
RAIČEVIĆ VESNA
13. JULA 15/I
BULEVAR  REVOLUCIJE 48
CETINJSKI PUT, L 5-1, STAN 10
UL. 13. JULA BR.11
tel. 069/882-591
tel. 067/225-435
tel. 224-700, 620-783, 069/014-181
tel. 237-765, 069/073-449
v.raicevic@hotmail.com
-----
ivanraicevic@gmail.com
www.trlegal.me
-----
RADULOVIĆ DARKO
BULEVAR REVOLUCIJE 60
tel. 067/677-567
darkoradulovic44@gmail.com
RADULOVIĆ SANJA
SLOBODE BR.16
tel. 067/207-303, 067/331-227
sanja.radulovic@jmv.co.me
RADOVIĆ NEMANJA
LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
tel. 069/271-999
radovic.nemanja@yahoo.com
RAČIĆ RANKA
13.JULA BR.19
tel. 237-231, 068/398-646
rankaracic@t-com.me
RADOJIČIĆ IVANA
SVETLANE KANE RADEVIĆ BR.3
tel. 067/222-918
iradojicic82@gmail.com
RADOJIČIĆ MITAR
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR.198
tel. 067/808-658
mitar_radojicic@yahoo.com
ROĆEN DALIBOR
13. JULA BR.10
Tel. 068/069-500
dalibor.rocen@gmail.com
RADULOVIĆ  MARIJA
UL.13.JULA BR.6/I
tel. 069/320-409
advokat.marijaradulovic@gmail.com
RAONIĆ JELENA
TRG NEZAVISNOSTI 21/I
tel. 221-305, 067/440-003
jelena.raonic@lzm.lawoffice.me
jelena.raonic1@yahoo.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
RADULOVIĆ VERA
BEOGRADSKA BB, ZGRADA »MONTRI«
tel.230-132,
fax.231-971, 069/066-797
advokat.ostojic@t-com.me
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA