GLOGIĆ DENIS
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.106
tel.228-330, 068/258-217
------
GANJOLA HAMID
GORANOVIĆ V. SENKA
-----
GRUBAČ MARIJA
13. JULA BR.11
tel.067/664-010
KARAĐORĐEVA 11
tel. 664-897; 069/071-040
velibor@t-com.me
-----
-----
-----
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.62
tel. 069/974-974
marija.grubac7@gmail.com
GARIĆ N. DRAGAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 52
tel. 069/318-343
DOC. DR GOLUBOVIĆ VUKOMAN
SVETOZARA MARKOVIĆA BR.52
tel. 674-038, 067/500-922
vukoman.golubovic@gmail.com
hamidg@t-com.me
advokatgari@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
GAZIVODA SINIŠA
13.JULA BR 6/I
tel.238-177, 069/124-539
sinisa.gazivoda@t-com.me
GOLUBOVIĆ NEBOJŠA
SVETOZARA MARKOVIĆA BR.52
tel. 674-038, 067/550-530
gnebojsa.cg@hotmail.com
GUBERINIĆ NENAD
SLOBODE BR.16
tel. 069/898-768
nenad.guberinic@jmv.co.me
GLIGOROVIĆ RADOSAV
PIPERSKA BB, ULAZ C2, STAN 19
tel. 067/217-783
radosav.gligorovic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA