ŽARIĆ SRĐAN
UL. SLOBODE BR. 26.
tel. 230-652, 069/312-751
ŽIVKOVIĆ TIJANA
BUL. SERDARA JOLA PILETIĆA
BR. 18, 9/2
tel/fax. 020/332-942;
mob. 069/868-054
adv.s.zaric@gmail.com
zivkovic@law-office.me
www.law-office.me
ŽIVKOVIĆ - MILIĆ MARIJA
TRG NEZAVISNOSTI 21/1
tel/fax.221-305, 067/530-352
marija.zivkovic@lzm-lawoffice.me
www.lzm-lawoffice.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ŽIVKOVIĆ MAJA
SERDARA JOLA PILETIĆA 1/G
tel. 223-499, 068/253-390
majazivkovic3@gmail.com
ŽARKOVIĆ SONJA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 66
tel. 067/821-641
sodra@t-com.me
ŽIVKOVIĆ DANILO
BRACANA BRACANOVIĆA BR.28
tel. 067/820-611
danilo.zivkovic@t-com.me
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA