ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

PODGORICA (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

LAKIĆ NINA  MILA RADUNOVIĆA B3, STAN 38, ZGRADA »ZETAGRADNJE«
Tel. 674-380, 067/253-665, Email: nina.lakic@gmail.com
LAKIĆ SRĐAN  BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/19
Tel. 069/681-049, Email: srdjan.lakic77@gmail.com
LAKOVIĆ NIKOLA  UL. VUKA KARADŽIĆA 29
Tel. 624-263, 067/311-144, Email: advlakovic@t-com.me
LALIČIĆ BOŠKO  UL. SLOBODE 64
Tel/fax.230-098, 068/581-204, Email: sarap_b@hotmail.com, www.advokatlalicic.com
LALIĆEVIĆ DUŠKO  UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.79
Tel. 234-343, 069/081-210, Email: lalicevicdule@gmail.com
LEKIĆ DAMIR  UL. NJEGOŠEVA BR.5
Tel. 069/034-888, 067/097-000, Email: advdlekic@gmail.com
LEKOVIĆ GORJANA  BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 068/537-020, 067/263-565, Email: gorjanalekovic@hotmail.com
LOMPAR SVETLANA  UL. 13. JULA BR.6/I
Tel. 238-809, 239-177, 067/443-388, Email: advokatrodic@t-com.me
LOPIČIĆ MLADEN  UL. MILUTINA VUČINIĆA BR.18, STAN 31
Tel. 067/485-200, Email: mladen.lopicic@gmail.com
LUKŠIĆ B. DUŠAN  TRG REPUBLIKE 21/1
Tel/fax. 221-305, 067/212-104, Email: dusan.luksic@lzm-lawoffice.me,
www.lzm-lawoffice.me
LUTOVAC BRANISLAV  BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 93
Tel. 230-341, fax.230-323; 069/015-720, Email: advlut@t-com.me, www.aklutovac.com
LUTOVAC VUK  BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 93
Tel. 067/214-212, Email: office@aklutovac.com
LUČIĆ STEFAN  UL. CETINJSKA 11/IV (CAPITAL PLAZA)
Tel. 067/671-449, Email: stefanlucic13@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS