LALIČIĆ BOŠKO
SLOBODE 64
tel/fax.230-098, 068/581-204
sarap_b@hotmail.com
www.advokatlalicic.com
LAKIĆ SRĐAN
LUČIĆ STEFAN
LOMPAR SVETLANA
LOPIČIĆ MLADEN
LUKŠIĆ B. DUŠAN
LUTOVAC BRANISLAV
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA 3/19
tel. 069/681-049
CETINJSKA 11/IV (CAPITAL PLAZA)
Tel. 067/671-449
stefanlucic13@gmail.com
13. JULA BR.6/I
tel. 238-809, 239-177, 067/443-388
advokatrodic@t-com.me
MILUTINA VUČINIĆA BR.18, STAN 31
Tel. 067/485-200
mladen.lopicic@gmail.com
UL.TRG REPUBLIKE 21/1
tel/fax. 221-305, 067/212-104
BUL. IVANA CRNOJEVIĆA 93
tel.230-341, fax.230-323; 069/015-720
LAKOVIĆ NIKOLA
VUKA KARADŽIĆA 29
tel. 624-263, 067/311-144
LALIĆEVIĆ DUŠKO
DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.79
Tel. 234-343, 069/081-210
lalicevicdule@gmail.com
srdjan.lakic77@gmail.com
advlakovic@t-com.me
dusan.luksic@lzm-lawoffice.me
www.lzm-lawoffice.me
advlut@t-com.me
www.aklutovac.com

LUTOVAC VUK
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 93
tel. 067/214-212
office@aklutovac.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
LEKOVIĆ GORJANA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel. 068/537-020, 067/263-565
gorjanalekovic@hotmail.com
-----
-----
-----
-----
LEKIĆ DAMIR
NJEGOŠEVA BR.5
Tel. 069/034-888, 067/097-000
advdlekic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA