VELIMIROVIĆ GORAN
JOLA PILETIĆA BB
tel.245-630,    Fax.244-985,
069/020-314
------
VELIMIROVIĆ MAJA
VOJINOVIĆ ALEKSANDAR
VELIMIROVIĆ MILAN
VOJINOVIĆ NATAŠA
VOJINOVIĆ RAJKO
VRATNICA VESELINKA
VUJAČIĆ Đ. SAŠA
VUJANOVIĆ P. DEJAN
VUJISIĆ GORICA
DŽORDŽA VAŠINGTONA 108/A36
tel.067/236-645
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130, KULA »NCO«, VII SPRAT
tel. 510-506, 228-563, 228-564, 
fax. 510-507,  067/600-511
av@prelevic.com
www.prelevic.com
JOLA PILETIĆA 8/6
tel. 067/452-126
CITY KVART, ZGRADA „ČELEBIĆ“, LAMELA II, 28
tel. 512-084, 069/509-255
natasavojinovic@t-com.me
UL. HERCEGOVAČKA BR.72
tel. 067/812-863
SERDARA JOLA PILETIĆA BR.5
tel/fax. 228-257, 069/489-829
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
BOKEŠKA BR.10
SERDARA JOLA PILETIĆA 6/31
tel/fax. 665-665, 069/013-037
info@lawoffice-vujacic.com
www.lawoffice-vujacic.com
tel. 069/016-523, 067/273-473
dejanpv@t-com.me
vgorica@t-com.me
maja.velimirovic@radonjic-associates.com
adv.v.vratnica@t-com.me
VUJISIĆ JELENA
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA 56/2
tel. 229-725, fax.229-726, 067/664-774
jelena.vujisic@lawoffice-vujacic.com
www.lawoffice-vujacic.com
VUJOVIĆ DRAGANA
BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA 17/77
tel. 633-730, 067/376-386
VUJOVIĆ MILAN
LAMELA 2A-5
tel. 656-356, 067/566-156
adv.vujovic@yahoo.com
VUKADINOVIĆ DIVNA
VUKADINOVIĆ IGOR
VUKAŠINOVIĆ VELIMIR
VUKELJIĆ SLOBODAN
VUKČEVIĆ RATKO
VUKČEVIĆ ZORAN
JOSIPA BROZA TITA BR.67
tel. 069/643-220
KOZARAČKA 86
tel. 067/352-333, 069/720-281
vukadinovic.i@t-com.me
P.C. »NIKIĆ«
tel. 067/240-335
------
VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA BR.3
BULEVAR REVOLUCIJE 50/5
SLOBODE 10
tel. 069/821-174
tel. 068/408-409
------
tel. 231-073, 231-061
------
------
divna.vukadinovic@gmail.com
office@velimirovic.me
-----
borisvujovic3@gmail.com
tel. 656-055, 067/864-178
IVANA MILUTINOVIĆA BR.7
VUJOVIĆ BORIS
------
VUKOTIĆ SAŠA
CITY KVART, UL. RADOJA DAKIĆA BB, LAMELA D, STAN BR.57
Tel. 067/210-669
VUKOVIĆ BOJAN
VASA RAIČKOVIĆA BR.6
tel. 238-566, 069/421-668
bojan.vukovic.adv@gmail.com
bojan.vukovic@mijovic-vukovic.me
VUKOVIĆ JOVANKA
VUKOVIĆ SMILJANA
VUKOVIĆ VLADO
VUKSANOVIĆ BILJANA
VUKSANOVIĆ MILOŠ
VUČELIĆ - RADUNOVIĆ VERA
VULIĆ LJILJANA
MALO BRDO, LAMELA 2
tel. 227-537, 067/289-469,
063/284-582
HERCEGOVAČKA 13
tel. 664-192, 664-193, 069/071-122
vukovicsmiljana@yahoo.com
SLOBODE 16
tel/fax: 241-920, 231-085,  231-096;   069/022-026
SERDARA JOLA PILETIĆA B.B
Tel. 067/206-218
biljana.vuksanovic@velimirovic.me
UL.MARKA MILJANOVA BR.46/A24
Tel. 068/555-545
PIPERSKA 370A
Tel. 067/262-772
UL. IVANA VUJOŠEVIĆA BR.19
Tel/fax. 651-960, 068/561-667
------
vucelicvera@gmail.com
ljiljana.vulic@t-com.me
vlado.vukovic@jmv.co.me
www.jmv.co.me
milosvuksanovic@yahoo.com
sasa@vukoticbujisic.me
VUJISIĆ MILENA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR.108 A16
tel. 220-269, 067/422-922
milena.vujisic@vujisiclaw.com
VUKIĆEVIĆ ZORAN
VUČEDOLSKA BR.7
tel. 067/272-832
zoranadv@t-com.me
lana@lvmlawfirm.com
tel. 067/546-696
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.102
VUKMIROVIĆ-MIŠIĆ LANA
VUKOTIĆ PETAR
NOVAKA MILOŠEVA 37/2
tel. 620-622, 633-958, 069/056-851
------
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
VLAHOVIĆ ADRIJANA
VLAOVIĆ BORISAV
BULEVAR S. KOVAČEVIĆA 68/II
DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.3/4
tel.067/434-879
tel. 634-236, 069/072-153
adv.vlahovic@yahoo.com
adv.b.vlaovic@t-com.me
tel. 229-730, fax. 229-725; 069/021-543
VUJOVIĆ BOJAN
KOZARAČKA 86
Tel. 238-991, 067/224-880
bojan.vujovic@lawoffice-vujovic.me
VUJOŠEVIĆ MILAN
BALŠIĆA 33
tel. 613-055, 069/605-604, 067/251-550
m.ana@t-com.me
VUKČEVIĆ BOŽIDAR
VUKČEVIĆ BRANIMIR
VUKČEVIĆ MILOŠ
VUKČEVIĆ VLADIMIR
VASA RAIČKOVIĆA 2A
VOJVODE MAŠA ĐUROVIĆA, LAMELA 01,
CITY KVART
JANKA ĐONOVIĆA BR.46
UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.2A
tel. 069/315-777
Tel. 069/615-216
Tel. 067/601-432
tel. 238-705, 625-356, 069/065-402
-----
vukcevicmilos@t-com.me
vukcevic.branimir@gmail.com
bozidarvukcevic@t-com.me
VUČINIĆ MIRJANA
NJEGOŠEVA 9
Tel. 665-464, 067/660-642
mvucinic@t-com.me
VOJINOVIĆ DRAGANA
MOSKOVSKA 16
tel. 069/957-479, 067/525-290
-----
VUKOVIĆ SNEŽANA
DONJA GORICA, DONJI KOKOTI BB
tel. 067/414-242
advvukovicsnezana@gmail.com
VELIMIROVIĆ DUŠKA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.108/A36
tel. 067/236-901
velimirovicduska@gmail.com
VUČIĆEVIĆ mr MATIJA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG
BR.1499
tel. 067/505-039
matija.vucicevic@anadjukanovic.com
VULEKOVIĆ MARIJA
SLOBODE BR.16
tel. 069/573-151
marija.vulekovic@jmv.co.me
VUKOVIĆ VANJA
SLOBODE 16
tel. 067/331-142
vanja.vukovic@jmv.co.me

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
VUČETIĆ SLAĐANA
BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA
BR.50, STAN BR.6
tel. 068/898-219, 067/488-812
sladja.vucetic@yahoo.com
VUKOVIĆ M. SRĐAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 52A
tel.238-305, 067/202-069
smvadvokati@gmail.com
VUKČEVIĆ ANA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.98, THE CAPITAL PLAZA, II SPRAT
tel. 069/156-947
vukcevic.ana.fr@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA