ĐEDOVIĆ MILICA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.112, ZGRADA »MAXIM«
tel. 067/582-728
adv.mdjedovic@gmail.com
ĐOLEVIĆ LJILJANA
SLOBODE BR.21/II
tel. 664-355, 069/027-660
ĐOLEVIĆ JOVANA
SLOBODE BR.21/II
tel. 664-355,  067/607-668
adv.djolevic@t-com.me
ĐELEVIĆ NATAŠA
ĐOLEVIĆ PREDRAG
ĐUKANOVIĆ ANA
ĐUKANOVIĆ DRAGOLJUB
ĐUKANOVIĆ PETAR
ĐUKANOVIĆ SPOMENKA
ÐUKANOVIĆ V. BORIVOJE
ĐUKANOVIĆ ZORICA
ĐUKANOVIĆ ŽELJKO
ĐURANOVIĆ VLADAN
ĐURĐIĆ JANKO
BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR.60
Tel. 067/800-208
SLOBODE BR.21/II
tel. 664-355, 069/030-011
adv.djolevic@gmail.com
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG I/3
tel. 205-420, 069/016-763
UL.MOSKOVSKA 169
tel/fax. 510-072, 067/615-155
adv.djukanovic@t-com.me
www.advokat.co.me
UL.MOSKOVSKA 169
tel/fax. 510-072, 067/413-080
VASA RAIČKOVIĆA BR.9/IV
tel. 225-713, 067/489-429, 067/289-605
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.54/2, S5
MOSKOVSKA 13, III/23
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.54/2, S5
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 
104, ST.14
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 114/I
tel. 264-079, 067/888-200, 068/222-021,  067/379-350
tel. 069/027-767
tel. 067/888-200
tel. 240-355, 069/316-849
advokatdjukanovic@gmail.com
tel. 228-360, 067/583-700
vladandj@t-com.me
gaucus@gmail.com
advokatnatasadjelevic@gmail.com
spomdjuk@gmail.com
advokatdjukanovic@yahoo.com
www.advokatdjukanovic.com
ĐURIŠIĆ ALEKSANDAR
POSLOVNI CENTAR KRUŠEVAC
tel.244-258, 068/055-036
------
ĐURIŠIĆ VOJISLAV
MILA RADUNOVIĆA S-4, P.FAH 31
tel/fax. 237-056, 069/056-739
ĐURKOVIĆ VLADIMIR
BUL.SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.119
tel. 067/573-137
adv.djurkovic@gmail.com
ĐUROVIĆ Z. SANJA
JOVANA TOMAŠEVIĆA 1
tel.245-559, 069/330-806
adv.sanjadjurovic@t-com.me
adv.djolevic@gmail.com
anakol@t-com.me
adv.petardjukanovic@gmail.com
www.adv.ddjukanovic.com
-------
tel. 811-680, 067/618-808
TRG KRALJA NIKOLE 5
ĐURIŠIĆ SLAVKA
adv.v.m.djurisic@gmail.com
ĐURIŠIĆ M. SLOBODAN
VASA RAIČKOVIĆA 43/4
tel. 641-272, 069/452-204
--------
------
ÐURIŠIĆ SLOBODAN
TRG REPUBLIKE 13
tel. 069/065-661
advdjurisic@t-com.me
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ĐURANOVIĆ MILJA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.149
tel. 063/220-031
milja.djuranovic@anadjukanovic.com
ĐOKOVIĆ RAJKA
UL.13.JULA BR. 19
tel. 237-231, 069/385-281
pekovicr@t-com.me
ĐUKIĆ MIOMIR
VAKA ĐUROVIĆA B.B. - SJEVERNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA, I SPRAT
tel. 067/829-706
miomir.djukic@advokatura.me
ĐONOVIĆ - VUKOTIĆ JELENA
THE CAPITAL PLAZA, BUL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 108, A16
tel.331-653, 068/688-851
SLOBODE BR.21/II
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA