-----
-----
-----
-----
ĆORSOVIĆ BORIS
BALŠIĆA BR.3
tel. 067/344-652
b.corsovic@gmail.com
ĆIROVIĆ BOJANA
ĆOSOVIĆ MIROSLAV
ĆUPIĆ BRANISLAV
ĆUPIĆ FILIP
KRALJA NIKOLE BR.76
tel. 067/617-670
SLOBODE 74
tel. 069/503-030
------
BULEVAR  DŽORDŽA VAŠINGTONA 79
Tel.510-146, Fax.510-147, 069/406-889, 067/113-375
brano@akcupic.com
www.akcupic.com
BULEVAR  DŽORDŽA VAŠINGTONA 79
tel. 510-146, fax. 510-147
067/431-230
filip@akcupic.com
ĆIROVIĆ MIODRAG
VASA RAIČKOVIĆA 6
tel. 238-572, 067/516-209
ĆOSOVIĆ GORAN
CEKLINSKA BB
Tel. 280-040, 069/496-188
gorancosovic@t-com.me
bojana.cirovic@t-com.me
------
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
ĆALASAN MARIJA
UL. SLOBODE BR.27
tel. 067/232-103
advmarijacalasan@gmail.com
ĆOROVIĆ JELICA
HERCEGOVAČKA BR.60
tel. 067/501-496
jelica.corovic@t-com.me
ĆOROVIĆ DRAŽEN
NJEGOŠEVA 40/I
tel. 244-81
drazen.corovic@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA