MANDIĆ RADOVAN
BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 112
tel. 067/742-742
-----
MARIĆ STANKO
PIPERSKA 369/I
Tel. 272-060, 069/032-757
MARAŠ SLAVKO
HERCEGOVAČKA 10
tel. 665-142, 069/054-871
-----
MARINOVIĆ BORIS
MARKOVIĆ DANILO
MARKOVIĆ DRAGAN
MARKOVIĆ J. LJUBOMIR
MARKOVIĆ MARJAN
MARKOVIĆ MARKO
MARKOVIĆ ORLE
MARKOVIĆ VELIBOR
MARKOVIĆ ZORAN
MILJANA VUKOVA 9
Tel. 230-244, fax.228-438,  069/013-924
justicija@t-com.me
ĐOKA MIRAŠEVIĆA M2 52/7
tel. 067/345-163
13. JULA 7
tel. 238-430, 069/014-390
advdraganm@t-com.me
ĐOKA MIRAŠEVIĆA, KULA M-2
tel. 264-327, 069/083-614
ILIJE PLAMENCA 103, ULAZ 5, STAN 8
tel. 662-033, 069/027-401
VASA RAIČKOVIĆA BR.6
JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
13. JULA 15/I
LUDVIKA KUBE BR.11
tel. 069/341-561
tel/fax. 246-378, 069/031-222
tel. 237-765; 069/041-593
tel. 067/864-331
-----
-----
marjanmarkovic@t-com.me
marko.markovic@mijovic-vukovic.me
MARTINOVIĆ IGOR
VAKA ÐUROVIĆA BB
tel. 407-278,  067/232-819
igormartinovic@t-com.me
MEDOJEVIĆ DRAŽEN
NJEGOŠEVA 45
tel. 069/075-898
MEDOJEVIĆ NIKOLA
Zgrada solidarnosti »B«, Stari aerodrom (pored P.C. »Voli«, prizemlje, stan J br.1)
tel. 069/012-793
medojevic@t-com.me
MEĐEDOVIĆ MARKO
MAVRIĆ EDITA
MIJAJLOVIĆ-STAJIĆ LJUBINKA
MIJOVIĆ ZORAN
City kvart, Lamela 5-19, (prijem službene pošte: City kvart, Radoja Dakića 30a)
tel. 069/317-197
JANKA ĐONOVIĆA BB
tel. 068/349-637
editamavric.adv@gmail.com
KARAĐORĐEVA BR.3
VASA RAIČKOVIĆA BR.6
tel. 230-760, 067/424-220
tel. 238-566, 069/445-665
stajic.lj@t-com.me
zoran.mijovic.adv@gmail.com
zoran.mijovic@mijovic-vukovic.me
info@medjedovic.me
MIJOVIĆ-STRAHINJA JELENA
SVETOZARA MARKOVIĆA 52A
tel.238-305; 069/129-974
smvadvokati@gmail.com
smaric@t-com.me
danilo.markovic@t-com.me
-----
orlemarkovic@t-com.me
anetao@t-com.me
tel. 665-124, 069/017-013
STANKA DRAGOJEVIĆA 28
MATKOVIĆ ALEKSANDAR
drazenmedojevic67@hotmail.com
MILONJIĆ V. BOŽO
KARAĐORĐEVA BR.18
tel. 068/431-023
MILOŠEVIĆ B. VLADIMIR
ZETSKOG ODREDA 15
tel. 613-405, 613-406, 067/870-605
milosevicm@t-com.me
MILOŠEVIĆ MARKO
MILOŠEVIĆ MILOVAN
MILOŠEVIĆ NOVICA
-----
MINIĆ PETAR
MIRANOVIĆ TOMISLAV
MITRIĆ NEBOJŠA
MRDAK PETAR
MIŠNIĆ NIKOLINA
MUGOŠA VANJA
HERCEGOVAČKA BR.60
TEL: 069 053 993
VASA RAIČKOVIĆA 2A
tel. 664-394,  069/193-022
JOVANA TOMAŠEVIĆA 35
tel. 238-578, 069/016-954
novica@t-com.me
-----
-----
STUDENTSKA B.B., CITY KVART,
LAMELA 3-5
tel/fax. 223-808, 069/459-359
BULEVAR REVOLUCIJE 2A
NJEGOŠEVA BR.40
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.83
DALMATINSKA BR.188
SLOBODE 16/I
Tel. 067/210-130
tel.244-816,  069/873-996
Tel. 067/418-040
------
tel/fax. 241-920, 231-085,
231-096,Mob.tel. 069/012-494
Tel. 069/250-814
peromrdak@t-com.me
adv.nikolina@gmail.com
mvanja@t-com.me   www.jmv.co.me
vanja.mugosa@jmv.co.me
adv.marko@yahoo.com
petar.minic@adv.co.me
www.adv.co.me
miranovictomislav@gmail.com
advokatmilacic@gmail.com
www.advokatmilacic.com
tel. 238-306,  067/212-353
13. JULA BR.3
MILAČIĆ DRAŽEN
advokat.milosevic@t-com.me
------
advbozovm@gmail.com
MARTINOVIĆ K. NIKOLA
VUČEDOLSKA BR. 7
tel. 202-616, 202-617, 202-618, 
fax. 202-615, 067/616-090
nikola@montenegrolegal.me
MURATOVIĆ ORLE
TRG BOŽANE VUČINIĆ 27
Tel. 069/010-265
adv.muratovic@gmail.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
MARKOVIĆ JELENA
13. JULA BR.7
tel. 238-430, 069/444-402
-----
MIĆANOVIĆ SNEŽANA
UL. 19.DECEMBRA BB - JUŽNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA
tel. 231-908, 069/563-144
adv.micanovic@gmail.com
MIJANOVIĆ MILIJA
HERCEGOVAČKA 92
tel. 067/254-333
advmm@t-com.me
MIĆOVIĆ DANILO
MUGOŠA MITAR
NJEGOŠEVA 12
BULEVAR SVETOG PETRA CETINSJKOG BR.83
Tel. 237-062, 067/675-610
Tel. 650-167, 069/014-414
-----
------
MIJUŠKOVIĆ ALEKSANDAR
Njegoševa br.7
MILA RADUNOVIĆA B1
Tel/fax. 078/109-709,
Mob.067/333-320
tel. 069/495-919 
advokatmijuskovic@gmail.com
kancelarijamicunovic@t-com.me
MIĆUNOVIĆ MIRKO
MIĆUNOVIĆ SPASOJE
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 111/V
tel.242-470, 069/257-718
-----
olja@advokatmihailovic.me
tel. 069/040-454
SERDARA JOLA PILETIĆA BR.1/G
MIHAILOVIĆ OLJA
MARKOVIĆ ALEKSANDRA
SERDARA JOLA PILETIĆA BR.7
tel. 067/540-254
aleksandrasaramarkovic@yahoo.com
MEDOJEVIĆ DARKO
13.JULA BR.15
Tel. 067/468-734
medojevic.darko@gmail.com
MILJANOVIĆ MILENA
KARAĐORĐEVA BR.5
tel. 068/855-770
milena.miljanovic@janjevicattorney.com
MIHAJLOVIĆ ALEKSANDRA
BEOGRADSKA BR.23
Tel. 069/689-678
advokat.amihajlovic@gmail.com
MILIĆ DAMJAN
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
108, A36, II SPRAT
tel. 069/964-646
damjan_milic@yahoo.com
MARAŠ DARKO
BULEVAR SERDARA JOLA PILETIĆA 8/6
Tel. 245-631, 068/008-737
darko.maras@velimirovic.me
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
MIRANOVIĆ ANA
VASA RAIČKOVIĆA 2B
tel. 238-410, 238-455, 067/232-299
rareana@gmail.com
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA