HAJDUKOVIĆ MARKO
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 149
Tel. 205-420, 067 302-520
HODŽIĆ ISMET
KOSOVSKA 41
tel. 067/284-354, 069/143-001
marko.hajdukovic@yahoo.com
ismetpg1@gmail.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
HODŽIĆ FATA
PRINCEZE KSENIJE BR.11, ULAZ V,
STAN 189
tel. 067/336-364
advokathodzicfata@gmail.com
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA