KADOVIĆ MILICA
ÐEČEVIĆA 7
tel. 067/080-671
-----
KAŽIĆ NIKOLINA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA
BR.102
tel. 238-991, 069/234-481
KALEZIĆ SAVO
KARADŽIĆ NATALIJA
KARADŽIĆ TRIPKO
KASALICA JADRANKA
KASALICA MAKEDONKA
KASTRATOVIĆ M. RADOŠ
KEKER MILAN
KEKOVIĆ PERKO
BULEVAR REVOLUCIJE 2A
tel. 067/558-208
KRALJA NIKOLE BR.47
Tel. 067/851-265
nkaradzicattorney@gmail.com
VASA RAIČKOVIĆA 4B
tel. 069/010-045
13. JULA BR.21
tel. 237-378,  067/523-062
adv.jadrankak@t-com.me
STARI AERODROM 2A/5, LAMELA 3
tel. 067/262-366
VUČEDOLSKA BR.7
tel.202-616, 202-617, 202-618,
fax. 202-615;   067/212-151
UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B.
T.C. »PALADA«, AP.3, II SPRAT
STUDENTSKA B.B., CITY KVART,
LAMELA 3-5
Tel. 068/676-064
Tel. 223-808, 069/311-923
milankeker@t-com.me
perko.kekovic@adv.co.me
www.adv.co.me
advkalezicmiranovic@gmail.com
advkastratovic@t-com.me
KLIKOVAC DEJAN
UL. ULCINJSKA BB, VILA III
Tel. 237-033, 067/442-098
adv.dejank@gmail.com
KNEŽEVIĆ MILJAN
CRNOGORSKIH SERDARA BR.26
Tel. 067/254-007
KNEŽEVIĆ MOMČILO
13. JULA BR. 7/ II
tel. 238-450, 069/014-812
------
KNEŽEVIĆ VASILIJE
KOJOVIĆ MARKO
KOVAČEVIĆ DRAGAN
KRALJA NIKOLE BR.1, P.C. »NIKIĆ«
tel./fax: 239-195, 069/484-949
STEVA BOLJEVIĆA 18/15
tel. 067/371-733
UL.13.JULA BR.3
Tel. 234-531, fax.234-561,
067/320-681
dkovacevic.adv@gmail.com
vasilije.knezevic@gmail.com
KOVAČEVIĆ MILAN
13. JULA BR.3
tel. 067/422-224
adv.milankovacevic@gmail.com
n.kazic12@gmail.com
tripko.karadzic@t-com.me
advokatmakinaumoska_kasalica
@yahoo.com
adv.daliborka@gmail.com
Tel. 665-552, 069/504-620
CITY KVART 5-2, I/7
KNEŽEVIĆ - STOJANOVIĆ DALIBORKA
adv.kojovic@gmail.com
miljanknezevic@t-com.me
LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
tel. 068/555-550
filip.kazic@klo.co.me
KAŽIĆ FILIP
KNEŽEVIĆ ĆORAC BOŽANA
SERDARA JOLA PILETIĆA 5
Tel. 240-875, 067/334-941
bozana.corac@bcdlawoffice.com
www.bcdlawoffice.com
PODGORICA  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU
KAŽIĆ LELA
VASA RAIČKOVIĆA 36
tel. 237-954, 068/677-727
lela.kazic@gmail.com
KAVARIĆ DALIBOR
KAVARIĆ SLAĐANA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.45
SLOBODE BR.45
tel. 069/408-974
tel. 228-271, 067/234-820
advsladjana@t-com.me
dacok@t-com.me
KOJIĆ IVANA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR.106
Tel. 069/055-210
i.kojic@yahoo.com
KOLDŽIĆ LJILJANA
LUKE BOLJEVIĆA 51
tel. 067/572-008
------
KOVAČ MARKO
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 11,
I SPRAT, STAN BR.10
tel. 067/635-779
adv.kovac@yahoo.com
KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
NJEGOŠEVA 11
tel. 067/828-821
aleksandrakovacevic75@gmail.com
KOMATINA VELIBOR
MALO BRDO, L3, ULAZ II, BR.22
tel. 069/810-001
adv.veliborkomatina@gmail.com
KOMNENIĆ MILOŠ
KORAĆ BOJAN
KOSOVIĆ MILJAN
KOSTIĆ LJUBOMIR
LJUBLJANSKA 16, I SPRAT
JOVANA TOMAŠEVIĆA BR.9
BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG 54/I
SVETOZARA MARKOVIĆA 33
tel. 238-157, 069/472-099
tel. 067/132-380,
tel.067/422-332
Mob: 067/227-078
milos.komnenic@klo.co.me
www.klo.co.me
-----
miljan.kosovic86@gmail.com
kostic.adv@gmail.com
KRALJEVIĆ ANJA
KRASIĆ PREDRAG
KRPOVIĆ JUGOSLAV
KUJAČIĆ MIRKO
KUZMANOVIĆ ZORAN
TRG NEZAVISNOSTI BR.1
UL. SLOBODE BR.27
MALO BRDO N3/N4-VII-75
VASA RAIČKOVIĆA 19
VASA RAIČKOVIĆA 2
tel. 067/214-555
tel. 067/801-710
tel. 227-439, 067/535-333
Tel. 068/455-460, 068/087-520
tel. 664-461, 675-337, 067/643-773
advokati@aod.co.me
advkrasic@gmail.com
jugo73@t-com.me
------
------
-----
-----
-----
-----
KURTANOVIĆ ELMA
SVETOZARA MARKOVIĆA 39
tel. 067/277-713
elma.kurtanovic@gmail.com
KALEZIĆ MARIJA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINSJKOG BR.106
Tel. 069/351-619
marija.kalezic.mne@gmail.com
KRAJNOVIĆ NADA
RADOSAVA BURIĆA L5/15, STAN 8
tel.067/611-113
adv.krajnovic@gmail.com
KARAĐUZOVIĆ ALMA
BULEVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.102
tel. 067/632-169
alma@lvmlawfirm.com
KANDIĆ NIKOLA
UL. 8.MARTA BB
tel. 067/219-992
n.kandic37@gmail.com
KNEŽEVIĆ MILUTIN
13.JULA BR.7/II
tel. 238-450. 069/224-024,
067/224-021
knezevic.adv@gmail.com
KOJIĆ SANIDA
NOVAKA MILOŠEVA BR.37/II
tel. 664-461, 067/471-437
advokati@aod.co.me
sanidakojicadv@gmail.com
KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR
NJEGOŠEVA 11
tel. 069/369-101
aleksandar@advokati.me
KOMNENIĆ ANJA
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 130/VII
Tel.  067/503-758
anja.abramovic@yahoo.com
KAPRIŠ MARIJANA
ARHONTA PETRA 22
tel. 067/601-446
-----
KARADŽIĆ PLANA
MILJANA VUKOVA BR.3
tel. 643-241, tel. 067/306-956,
068/419-506
plana.jovanovic@gmail.com , plana.jovanovic@montenegrolaw.com
www.montenegrolaw.com

ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807
Advokatska komora Crne Gore, Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.me
© 2016 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE
Designed by MONTENEGRO BIZNIS
Advokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.
ADVOKATSKA KOMORA PODGORICA CRNA GORA