ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

AKTUELNOSTI
22/06/2020
UPITNIK o izrazu interesovanja za učešće u ENEMLOS projektu

Mole se sve kolege koje imaju interesovanje da učestvuju u realizaciji ENEMLOSa da najkasnije do 15. jula 2020.g. elektronskim putem dostave Sekretarki projekta, Ivani Aničić (advkomora@t-com.me), popunjen UPITNIK o izrazu interesovanja za učešće, koji možete preuzeti OVDJE.

15/06/2020
Lansiranje ENEMLOS sadržaja na web platformi Advokatske komore

Imajući u vidu  da je zvanični veb sajt ENEMLOS projekta  (https://www.enemlos.ucg.ac.me/), postavljen u okviru veb platforme Univerziteta Crne Gore (UCG) na engleskom jeziku, Advokatska komora Crne Gore (AKCG) je, u namjeri da projekat približi mnogobrojnom članstvu i pomogne diseminaciju informacija o istom na nacionalnom nivou, na svojoj veb platformi postavila poseban veb segment o projektu na crnogorskom jeziku, na adresi: www.advokatskakomora.me/ENEMLOS


Ovaj projekt finansiran je uz podršku Europske komisije. Ova web stranica odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS