ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


22/02/2022
Sastanak nacionalnog projektnog tima

Projektni tim ENEMLOSa sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore ugostio je druge predstavnike neakademskih partnera na nacionalnom nivou na Pravnom fakultetu 17. februara 2022. g. Sastanak je vodila koordinatorka projekta prof. dr. Biljana Đuričin, a u ime Advokatskee komore Crne Gore prisustvovala je direktorka dr Nina Radulović.

Na sastanku je bilo riječi o predstojećim aktivnostima, a prije svega o predstojećem početku rada pravnih klinika na Pravnom fakultetu u sklopu kojih će se pružati besplatna pravna pomoć klijentima iz tzv. ranjivih grupa i omogućiti studentima da stiču dragocjeno iskustvo kroz praksu. Predstavnici neakademskih partnera upoznati su sa planiranom organizacijom pravnih klinika - u smislu odabira i angažmana studenata, te učešća akademskih i neakademskih mentora, kao i načinom rada sa klijentima, planovima za promociju pravnih klinika i drugim vezanim pitanjima.

Pravni fakultet je predočio izabrani model rada koji će se primijeniti po uzoru na praksu pravne klinike sveučilišta u Zagrebu, tj. u principu se svoditi na davanje pisanih pravnih savjeta ranjivim grupacijama od strane studenata pod mentorskim nadzorom profesora i profesionalaca iz neakademskog sektora. Učesnici su informisani da je oglas za izbor studenata za rad u pravnim klinikama otvoren do 20. februara 2022. godine.

Razmijenjena su mišljenja i i razgovaralo se o brojnim aktivnostima na prijedlog neakademskih partnera u cilju povećanja vidljivosti pravnih klinika, poput posjeta studenata angažiranih na klinikama Vrhovnom sudu, kao jednom od partnera u projektu, koji će dodatno promovirati pravne klinike. Takođe, razmatran je prijedlog o saradnji sa nevladinim sektorom u cilju poboljšanja rada klinika i moguće osnivanje ekološke pravne klinike na predlog Advokatske komore, odnosno pružanje pravne pomoći u području zaštite životne sredine i prava životinja. Komora javnih izvršitelja je ponudila preusmjeravanje brojnih upita koji pristužu na njenu adresu ka pravnoj klinici, da bi se rad klinike upotpunio predmetnima iz ove oblasti izvšenja i obezbjeđenja.

Na sastanku se razgovaralo i o predstojećim posjetima akademskim partnerima iz Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, odnosno Udruženju pravnih klinika Poljske i Univerzitetu Regents u Londonu. Posjete su razmatrane sa stanovišta sadržaja i logističkih elemenata.

Učesnici su takiođe obišli prostor pravne klinike čije je opremanje privedeno kraju. Tom prilikom su se uvjerili da se radi o vrlo konfornom poslovnom prostoru za predmetnu namjenu opremljenom po najsavremenijim standardima.
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS