ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

KOTOR  (032) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ANDROVIĆ OLGA  STARI GRAD 483
Tel. 323-304, 323-699, 069/085-033, Email:
APRCOVIĆ ŽELJKO  ZLATNE NJIVE 2
Tel/fax. 334-830, 067/646-850, Email: lakiakiadvokat@t-com.me
BAJO IVANA  STARI GRAD 444/3
Tel. 322-453, 069/242-116, Email: adv.ivanabajo@gmail.com
BAROVIĆ BORIS  STARI GRAD BR.436
Tel. 322-220, 069/043-090, Email: barovic@t-com.me, www.barovic.com
BEGOVIĆ VLADIMIR  NOVO NASELJE A-8, ŠKALJARI
Tel. 323-453, 323-721, 069/041-651, Email: vbegovic@t-com.me
VUČETIĆ MIROSLAV  KAVAČ B.B.
Tel. 068/555-466, Email: miroslav.vucetic@t-com.me
VUKAŠINOVIĆ BORIS  STARI GRAD 435 - TRG OD ORUŽJA
Tel. 325-362, 067/531-689, Email: borisvuk@t-com.me
VUKŠIĆ DEJAN  BENOVO 36
Tel. 067/317-482, Email: adv.vuksic@t-com.me 
VULEKOVIĆ VLADIMIR  TABACINA 548
Tel. 301-322, 301-323, fax.325- 434,  069/030-633, Email: adv.vulekovic@gmail.com
FRANETA MARINA  ZLATNE NJIVE BR.2
Tel. 520-982, 069/558-116, Email: advmarinafraneta@gmail.com
GRGUREVIĆ BOŠKO  BENOVO BR. 584
Tel. 302-648, fax: 302-649; 069/019-379, Email: boleg@t-com.me, bolegkotor@yahoo.com
GUBERINIĆ DRAGAN  RISAN, NOVO NASELJE - ZGRADA 3/1
Tel. 069/675-520, 063/230-230, Email: dr.guberinic@gmail.com
DOBRIJEVIĆ - BRALIĆ  RADA  STARI GRAD 463
Tel. 323-880, 069/046-453, Email: adv_rada@t-com.me
ĐURIČKOVIĆ VESNA  POSLOVNI CENTAR „VUK PETROL“, ŠKALJARI BR.1
Tel. 068/429-070, 067/362-005 Email: adv.vesnadjurickovic@gmail.com
ÐUROVIĆ BOJANA  ŠKALJARI 113
Tel. 069/059-914, Email: kala@t-com.me
ŽIVKOVIC JADRANKA  DOBROTA BB
Tel. 069/469-289, Email:
IJAČIĆ SLAVO  STARI GRAD 444
Tel. 322-270, 069/088-327, Email: s.ijacic@t-com.me
IJAČIĆ DANIJEL  STARI GRAD 444
Tel. 322-270, 069/450-844, Email: s.ijacic@t-com.me
ILIĆ SLAVICA  BENOVO BB
Tel. 069/412-325, Email: adv.slavica.i@t-com.me
JOVIĆEVIĆ VESKO  ZLATNE NJIVE BR.33
Tel. 069/600-924, Email: jovicevicvesko@gmail.com
KALUÐEROVIĆ U. VESELIN  LASTVA GRBALJSKA (BELGIJSKI KONZULAT)
Tel. 322-048, 069/047-585, Email: vesko@houseinmontenegro.com
KAŠĆELAN MILENA  DOBROTA B.B.
Tel. 067/323-313, Email: milenakascelan.adv@gmail.com
KAŠĆELAN NOVICA  STARI GRAD 356
Tel/fax. 322-641, 067/470-075, Email: kascelan@t-com.me
KNEŽEVIĆ KRISTINA  TABAČINA 550
Tel. 069/459-060, Email: kristinaknezevic503@gmail.com
KOVAČEVIĆ DANICA  ŠKALJARI, RAKITE BR.5/2
Tel. 069/515-445, Email: danicanana@gmail.com
KOVAČEVIĆ IRENA  BENOVO BB
Tel. 067/656-190, Email: advokat.irenakovacevic@t-com.me
KOMNENOVIĆ DEJAN BENOVO BR.36
Tel. 068/597-008, Email: dejankomnenovic@yahoo.com
KORDIĆ OLGA  PRČANJ 13
Tel. 336-165, 069/044-342, Email: adv.kordic@t-com.me
KUJUNDŽIĆ BILJANA  UL. NJEGOŠEVA 171
Tel. 068/503-456, Email: advbiljanap@gmail.com
LAZOVIĆ RADOJICA  ZLATNE NJIVE 2
Tel/fax. 334-830, 067/641-193, Email: lakiakiadvokat@t-com.me
LATKOVIĆ ALEKSANDRA   STARI GRAD 310
Tel. 326-693, 069/604-200, Email: office@advlatkovic.me
MILIĆ ÐORÐIJE  TABAČINA 550
Tel. 335-002, 069/046-023, Email: adv.milic@t-com.me
MILOVIĆ MITAR  DOBROTA - DAOŠINE BB
Tel. 330-860, 069/344-303, Email: adv.mitarm@t-com.me
MILUNOVIĆ JOVAN  STARI GRAD - TRG OD ORUŽJA
Tel. 67/643-122, Email: jovan.milunovic@yahoo.com
MIKOVIĆ ALEKSANDRA  KAVAČ B.B
Tel. 069/689-678, Email: advokat.amihajlovic@gmail.com
MUCK - RADIČEVIĆ RADMILA  DOBROTA 13
Tel. 069/525-328, Email: adv.radmila.radicevic@t-com.me
OTAŠEVIĆ ALEKSANDAR  STARI GRAD 444/3
Tel. 322-453, 069/065-356, Email: aleksandar@otasevic.me
PASKOVIĆ JOVANKA  DOBROTA - ZGRADE JUGOPETROLA BB
Tel. 067/385-207, Email: paskovic@t-com.me, paskovic21@t-com.me
PERANOVIĆ VLADIMIR  STARI GRAD 356
Tel. 069/050-332, Email: advperanovic@gmail.com
PEROVANOVIĆ DRAGAN  DOBROTA, DAOŠINE BB
Tel. 330-544, 069/046-288, Email: kancelarija@advperovanovic.me,
adv.perovan@t-com.me
PERUNIČIĆ MLADEN  KOTOR, ADRESA: BENOVO 36
Tel. 069/276-890, Email: adv.perunicic@gmail.com
PETRIČEVIĆ IRENA  ZLATNE NJIVE BB
Tel. 322-453, 069/417-172, Email: irta5@t-com.me
POPOVIĆ  RADOJKA  DOBROTA - SV. STASIJE BB
Tel. 333-503, 069/087-002, Email: alhambra@t-com.me
POČANIĆ JOSIP  STARI GRAD BR.324
Tel. 069/524-977, Email: advpocanic@gmail.com
POČANIĆ MIRJANA  STARI GRAD 324
Tel. 322-641, 069/691-076, Email: pocanic@t-com.me
PRAŠČEVIĆ SANJA  STARI GRAD BR.490
Tel. 325-744, 067/211-808, Email: sanja.prascevic@t-com.me
RADANOVIĆ ANA  NJEGOŠEVA BR.169
Tel. 067/540-704, 069/265-615, Email: ana_radanovic@yahoo.com
RADULOVIĆ DANIJELA  DOBROTA, SVETOG MATIJE BB
Tel. 304-280, 069/044-905, Email: advdanijela.r@t-com.me
RADULOVIĆ NIKOLA STARI GRAD 420
Tel. 069/145-945, Email: dzoni_0801@hotmail.com.advokatkotor.com
RAŠKOVIĆ NIKOLA  BENOVO BB
Tel. 069/735-379, Email: adv.raskovic@gmail.com
REBRONJA DAMIR  TABAČINA 20
Tel. 334-798, 067/629-972, Email: adv.rebronja@gmail.com
SAMARDŽIĆ ALEKSA  TABAČINA 563
Tel. 067/546-912, Email: aleksasamardzic1979@gmail.com
SAMARDŽIĆ ZORAN  STARI GRAD BR.360
Tel. 069/046-024, Email: zoransam@t-com.me
STANIŠIĆ SVETO  DOBROTA, DAOŠINE III PUT B.B.
Tel. 067/209-339, Email: svetostanisic1960@gmail.com
ĆIRKOVIĆ T. DUŠKO  ZLATNE NJIVE BB, L-4
Tel. 334-358, 069/719-900, Email: dusko.cirkovic@gmail.com
ĆIRKOVIĆ T. MIRELA  JADRANSKA BR.5
Tel. 334-924, 069/050-452, Email: cirkovic@t-com.me
ĆOSO JOVANA  DOBROTA BR.16
Tel. 067/856-811, Email: jovana.coso@t-com.me
ČUČKOVIĆ VESNA  TABAČINA BR.563
Tel. 067/371-555, Email: cuckovicvesna@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS