ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

BAR  (030) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ADŽIĆ ANDREJ  UL. 24. NOVEMBRA BR.4
Tel. 068/488-889, Email: andrejadzic989@gmail.com
AL SARAJI NAĐA  UL. RISTA LEKIĆA I-28, BR.10
Tel. 067/412-505 , Email: nadjasgme21@gmail.com
BJELOJEVIĆ SRĐAN  UL. 24. NOVEMBRA BR.4
Tel. 353-684, 069/435-441, Email: djidjab@t-com.me
BOSOVIĆ SAID   BULEVAR REVOLUCIJE A-10, 3/21
Tel. 067/426-451, Email: said.bosovic@gmail.com
BULATOVIĆ N. MILO  UL. 24. NOVEMBRA A-1
Tel. 311-337, 067/547-209, Email: bulatovicmilo1@gmail.com
VUKOSAVOVIĆ N. STANICA  UL. RISTA LEKIĆA D-9
Tel. 315-481, 069/021-892, Email:
DAMJANOVIĆ D. MARINA  UL. RISTA LEKIĆA - ZGRADA 10/6
Tel. 315-740, 069/031-415, Email:
DELETIĆ LIDIJA  UL. RISTA LEKIĆA BB (ZGRADA »BAR GRADNJE«), V SPRAT, STAN 32
Tel. 069/129-444, Email: lidija.deletic@gmail.com
DRAGOVIĆ NAĐA  BULEVAR REVOLUCIJE C6
Tel. 069/640-460, Email: advnadjadragovic@gmail.com
mr DURAKOVIĆ ELVIS  BULEVAR REVOLUCIJE A-1
DURUTOVIĆ M. DRAGUTIN  UL. MAKEDONSKA D-12
Tel. 314-534, 069/023-831, Email: daso@t-com.me
ĐIKANOVIĆ ĐORĐE  UL. VLADIMIRA ROLOVIĆA BR.17
Tel. 317-317, 069/332-525, Email:
ISIĆ JASMINA  UL. RISTA LEKIĆA I 31
Tel. 312-313, 068/310-031, 069/330-096, Email: adv.jasmina.isic@gmail.com
JANKOVIĆ ĐORĐE  ZGRADA F-2
Tel. 25-033, 311-561, 22-395, 069/033-500, Email:
JOVANOVIĆ N. SPOMENKA  UL. RISTA LEKICA - ZGRADA 10/6
Tel. 315-740, 069/020-682, Email:
KALEZIĆ SNEŽANA  UL. VLADIMIRA ROLOVIĆA 22
Tel. 318-489,  069/029-489, Email:
KARIŠIK SMILJANA  BULEVAR REVOLUCIJE A3
Tel. 069/722-424, 067/210-897, Email:
KNEŽEVIĆ NIKOLA  BULEVAR REVOLUCIJE C7
KOVAČEVIĆ VLADIMIR  UL. RISTA LEKIĆA D-9
Tel. 315-481, 069/032-935, Email:
KONATAR IGOR  BULEVAR 24.NOVEMBRA H-23
Tel. 068/370-480, Email: igorkonatar@t-com.me
LEKOVIĆ ALEKSANDRA  UL. RISTA LEKIĆA D 10/6
Tel. 310-406, 067/207-158, Email: alek1@t-com.me
LEPOSAVIĆ ZORAN  BULEVAR REVOLUCIJE A-10, 3/21
Tel/fax. 319-676, 069/500-336, Email: adv.zleposavic@t-com.me
MAŽIBRADA SONJA  BULEVAR REVOLUCIJE A1
Tel. 303-393, 067/858-733, Email:
MARUNOVIĆ M. VLADIMIR  UL. V. ROLOVIĆA 2
Tel. 318-001, 069/028-660, Email:
MILOŠEVIĆ B.VLADIMIR  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 23
Tel. 302-040 fax. 312-742, 069/030-448, Email: vladimir@t-com.me
MIRKOVIĆ A. DRAGOLJUB  UL. RISTA LEKIĆA D-10
Tel. 111-381, 069/081-808, Email: mirkadv@t-com.me
MIROVIĆ MILIĆ  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 15
Tel. 311-086, 313-010, 069/067-458, Email:
NASUFOVIĆ LEJLA  BULEVAR REVOLUCIJE A-1
Tel. 067/621-334, 068/655-162, Email:
NIKOČEVIĆ KRISTINA  UL. MILA BOŠKOVIĆA 16
Tel. 311-094, 340-465, 069/417-417, Email:
PEKIĆ SRĐAN  UL. VLADIMIRA ROLOVIĆA F-2/II
Tel. 311-948, 069/030-529, Email: srdjanpek@t-com.me
PETROVIĆ GORAN  BULEVAR REVOLUCIJE B11, LAMELA A
Tel. 317-504, 069/027-850, Email: petrovickatarina@t-com.me
POPOVIĆ STANA  BULEVAR REVOLUCIJE C-7
Tel. 067/744-992, 068/430-790, Email: advokatspopovic@gmail.com
RAIČEVIĆ BOŽIDAR  BULEVAR REVOLUCIJE C-6
Tel. 068/029-202, Email: office.raicevic@gmail.com
RAIČEVIĆ MILONJA  BULEVAR REVOLUCIJE C-6
Tel. 311-314, 069/029-914, Email:
SINANOVIĆ ALIJA  UL. RISTA LEKIĆA D-9
Tel. 319-661, 067/451-900, Email: alens@t-com.me
STRUGAR NIKOLA  BULEVAR REVOLUCIJE A-10 I/2
Tel. 067/204-114, Email: nikola.strugar77@gmail.com
TADIĆ NIKOLA  BJELIŠI B.B.
Tel. 067/172-076,  067/284-602, Email:
TRŠIĆ DEA  BULEVAR REVOLUCIJE A-3
Tel. 311-252, 067/414-384, Email: advdeatrsic@gmail.com
FERATOVIĆ VAHEDIN  BULEVAR REVOLUCIJE A3
Tel. 317-404, 069/069-901, Email: vakaf@hotmail.com
FERATOVIĆ RIFAT  BULEVAR REVOLUCIJE »TOPOLICA« A 3
Tel. 317-404, 069/079-328, Email: budevice@t-com.me
FETIĆ IZET  BULEVAR REVOLUCIJE A-3
Tel. 317-354, 069/032-536, Email: advfeticizet@t-com.me
HAJDUKOVIĆ DARKO  UL. RISTA LEKIĆA 29
Tel. 316-837, 067/631-005, Email:
ČAR
Tel. 068/008-110, Email:
ČEJOVIĆ VESNA  UL. JOVANA TOMAŠEVIĆA 41
Tel. 312-228, 311-766, Email: cejovic@t-com.me
ČELIĆ IVANA  UL. ALEKSE ŠANTIĆA 42
Tel. 069/808-506, Email: ivana.celic@live.com
ČIZMOVIĆ RADAN  BULEVAR REVOLUCIJE BB
Tel. 312-905, 069/690-456, Email:
DŽAKOVIĆ  MILORAD  BULEVAR REVOLUCIJE BR.2
Tel. 314-346, 067/333-225, Email:
ŠLJIVANČANIN GORAN  BULEVAR REVOLUCIJE C-7/2P
Tel. 067/587-767, Email: adv.goran@gmail.com
ŠUPLJEGLAV ŽELJKO  UL. M. BOŠKOVIĆA, H-12
Tel. 069/620-251, Email: banstef@t-com.me
ŠUŠTER STEFAN  UL. RISTA LEKIĆA D9
Tel. 067/879-460, Email: shushterstefan@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS