ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

BERANE  (051) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ADROVIĆ ATIF  UL. 29. NOVEMBRA BB
Tel. 068/580-523, Email:
BOGAVAC SLAVICA  UL. JASIKOVAČKA B.B.
Tel. 069/533-114, Email: adv.bogavacslavica@gmail.com
VULEVIĆ DMITAR  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA - P.C. “EVROPA”
Tel. 231-967, 067/316-346, Email: vulevicdmitar@gmail.com
DELEVIĆ ALEKSANDAR  DONJE LUGE B.B
Tel. 067/275-002, Email: alek.delevic@gmail.com
DELEVIĆ MARIJA  IV CRNOGORSKE BR.5
Tel. 068/523-123, Email: delevicmarija333@gmail.com
ĐURKOVIĆ MILENA  UL. MILOŠA MALIŠIĆA BR.3
Tel. 068/463-147, Email: milenadjurkovic@icloud.com
ZEČEVIĆ VESELIN  UL. MOJSIJE ZEČEVIĆA 26
Tel. 231-719, 069/577-555, Email: advzecevicv@t-com.me
KOCKA DRAGANA  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA BR.1
Tel. 068/751-917, Email: adv.kockadragana@gmail.com
LABUDOVIĆ LJ. DUŠAN  UL. SVETOSAVSKA 27
Tel. 32-389, Email:
MAGDELINIĆ MILADIN  IV CRNOGORSKE BR. 5
Tel. 068/794-055 , Email:
MARKOVIĆ BATRIĆ  UL. MOJSIJE ZEČEVIĆA 12
Tel. 068/314-186, Email:
MEĐEDOVIĆ ALMINA-MINKA  UL. VOJA MASLOVARIĆA BR.40
Tel. 239-238,  067/802-356, Email: minkamedjedovic@yahoo.com
MEĐEDOVIĆ BEĆO  UL. VOJA MASLOVARIĆA BR.40
Tel. 067/429-256, Email: medjedovicbeco@yahoo.com
MEĐEDOVIĆ DR. SEFER  UL. VOJA MASLOVARIĆA 40
Tel. 239-238, 068/043-291, Email: advsefer@t-com.me
MILETIĆ ĐORĐE  PEŠCA B.B.
Tel. 067/875-794, Email: mileticdjordje1992@gmail.com
NEDELJKOVIĆ NIKOLA  UL. MILJANA VUKOVA 2
Tel. 61-721, 068/389-480, Email: adv.nikola.nedeljkovic@gmail.com
NIŠAVIĆ DUŠAN  UL. SVETOG SAVE B.B.
Tel. 068/425-698, Email: adv.nisavicdusan@gmail.com
OBRADOVIĆ FILIP  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
Tel. 068/446-250, Email: filipobradovicb@gmail.com 
PANTOVIĆ GORAN  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA 1
Tel. 234-272, kuci 239-224, 069/054-146, Email:
POPOVIĆ RANKO  LUŽAC BB
Tel. 245-137, 069/491-251, Email: rankopop@hotmail.com
RADEVIĆ IGOR  NJEGOŠEV TRG BB
Tel. 068/851-064, Email: igo.radevic@hotmail.com
RADIĆ GORAN  DONJE LUGE B.B.
Tel. 068/640-405, Email: advgoranradic@gmail.com
RADOVANIĆ MARIJANA  UL. SVETOG SAVE BB
Tel. 078/103-196, 067/488-255, Email: maja.radovanic02@gmail.com
RMUŠ ALEKSANDAR  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA B.B.
Tel. 068/632-772, Email: advokatrmus@yahoo.com
RMUŠ MARINKO  UL. MILJANA VUKOVA 3
Tel. 231-964, 069/053-635, Email:
RMUŠ RATKO  UL. MILOŠA MALIŠIĆA BB
Tel. 069/496-686. Email: ratkormus2016@gmail.com
SAIČIĆ VLADIMIR  UL. VINICKA BB
Tel. 068/277-932, Email: vlado.saicic@gmail.com
SIMONOVIĆ ALEKSANDAR  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
Tel. 067/539-045, Email:
SUJKOVIĆ HILMIJA  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA BR.30
Tel. 067/511-106, Email: hilmijasujkovic@gmail.com
STOJANOVIĆ MILOVAN  UL. MOJSIJA ZEČEVIĆA 3A
Tel./fax.234-811, 069/041-270, Email:
TAJIĆ ALEKSANDRA  NASELJE JASIKOVAC BR.12
Tel. 069/939-543, Email: aleksandratajic91@gmail.com
TAJIĆ DRAGANA  UL. 29. NOVEMBRA BB
Tel. 233-551, 069/445-705, Email: advmiljantajic@gmail.com
TAJIĆ MILJAN  UL. MILJANA VUKOVA BB
Tel. 069/285-732, Email: miljantajic@icloud.com
ĆULAFIĆ ALEKSANDAR  UL. VOJA MASLOVARIĆA BR.2
Tel. 067/247-532, Email:
ČUKIĆ NIKOLA  OBALSKO NASELJE BB
Tel. 233-122, 067/519-137, Email: nikolascukic@t-com.me
ČELIĆ VUKO  UL. M. TOMIČIĆA BR.1
Tel. 067/501-234, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS