ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

DANILOVGRAD  (020) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

VUKOVIĆ ŽELJKO  UL. BAJA SEKULIĆA B
Tel. 067/250-261, Email: zilevukovic@yahoo.com
ZUVIĆ SNEŽANA  UL. NJEGOŠEVA 3
Tel. 813-403, 067/432-601, Email: snezanazuvic13@gmail.com
KOLJENŠIĆ BOJANA  GLAVICA B.B.
Tel. 067/640-797, Email: bojana.koljensic@gmail.com
RAZIĆ SVETLANA  UL. NJEGOŠEVA 3
813-403, 069/684-340, Email: sekarazic13@gmail.com
RASPOPOVIĆ VESELIN  UL. SAVA BURIĆA BR.2
Tel. 811-976; 067/271-330, Email: adv.raspopovic@gmail.com
ĆIPOVIĆ OGNJEN  UL. NJEGOŠEVA B.B.
Tel. 067/561-963, Email: cipovicognjen@gmail.com
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
E  UL.
Tel. 000, Email:
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS