ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

BIJELO POLJE  (050) - REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ADAMOVIĆ VUKOJICA  UL. TRŠOVA 10
Tel. 432-336, fax. 431-362, kuci: 432-948, 069/052-417, Email:
BOGAVAC SVETOZAR  UL. SLOBODE BR. 10
Tel. 432-849, 067/284-818, 069/151-744, Email: bogsbbbn@t-com.me
BOŽOVIĆ JOSIF  UL. MUNIBA KUČEVIĆA B.B
Tel. 069/360-505, Email: josif.bozovicc@gmail.com
BOŠKOVIĆ VIDOMIR  UL. RADOMIRA MEDOJEVIĆA BB
Tel. 067/218-131, 068/806-658, Email: boskovicvidomir@gmail.com
BRAJKOVIĆ LUKA  UL. SLOBODE BR.1
Tel. 431-333, 069/339-690, 067/255-541, Email: adv.brajkovic@yahoo.com
VLAHOVIĆ MILORAD  UL. 13.JULA 38
Tel. 433-540, 069/066-944, Email: advokatmilorad@gmail.com
VUKOVIĆ MILOVAN  UL. 3. JANUARA BB
Tel. 068/783-409, Email: milovanvukovic88@gmail.com
GOGIĆ GORAN  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 068//783-911, 068/747-244, Email: gogic.goran@yahoo.com
DIZDAREVIĆ KASIM  UL. KNEZA MIROSLAVA BB
Tel. 31-048, 069/051-145, Email:
DIZDAREVIĆ ELMAZA  UL. MUNIBA KUČEVIĆA B.B
Tel. 067/826-268, Email: elmaza87_d@hotmail.com
DROBNJAK PETAR  UL. SLOBODE BR.1
Tel. 068/783-376, 067/815-194, Email: petardrobnjak1987@gmail.com
ĐALOVIĆ JELENA  UL. RADOMIRA MEDOJEVIĆA B.B.
Tel. 067/538-576, 068/783-469, Email: jelenadjalovic@hotmail.com
JOKSIMOVIĆ M. MILADIN  UL. RADOMIRA MEDOJEVIĆA B.B.
Tel. 069/055-545, 068/783-470, Email: advmiki@mtel-cg.net
KLJAJEVIĆ ARSENIJE  UL. SLOBODE B.B.
Tel/fax. 431-126, 068/005-718, Email: arsenijekljajevic@hotmail.com
KLJAJEVIĆ I. DRAGOSLAV  UL. ŠUKRIJE MEĐEDOVIĆA BB
Tel. 069/558-674, Email:
KOJOVIĆ MILOŠ  UL. RADNIČKA
Tel. 068/450-951, Email: reyes-90@live.com
KONATAR DRAGO  UL. SLOBODANA PENEZIĆA, POSLOVNA ZGRADA „NOVOPREVOZ“, I SPRAT
Tel. 069/542-222, Email: adv.konatar@gmail.com
KRUNIĆ DEJAN  UL. 3.JANUARA
Tel. 069/509-001, Email: dejankrunic34@gmail.com
KURGAŠ FIKRET  UL. VOJA LJEŠNJAKA BB
Tel. 431-558,  067/375-210, Email: advokat.kurgas@t-com.me
LUKAČ HAJRUDIN  UL. 3. JANUARA BB
Tel. 31-461, 069/083-498, Email:
LUKAČ - VESKOVIĆ MERIMA  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 068/765-293, Email: merimalukacveskovic@gmail.com
LJUJIĆ SLAĐANA  UL. 3. JANUARA
Tel. 068/158-508, Email: ljujicsladja31@outlook.com
MEDOJEVIĆ VIŠNJA  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 067/321-359, Email: medojevicvisnja@gmail.com
MILJIĆ MILOVAN  UL. MUNIBA KUCEVIĆA BB
Tel. 067/211-429, Email: advmiljic@yahoo.com
MRDAK NEĐELJKO  UL. 3. JANUARA
Tel. 067/607-425, Email:
MUZUROVIĆ REŠAD  UL. RADOMIRA MEDOJEVIĆA BB
Tel. 069/250-395, Email:
NOVAKOVIĆ SLOBODAN  UL. TRŠOVA  BB
Tel. 069/693-322, Email:
NIŠAVIĆ MILOVAN  UL. SLOBODE BR.2
Tel./fax. 431-407, 069/058-411, Email: advokatmn@t-com.me
NIŠAVIĆ MILOŠ  UL. SLOBODE BR.2
Tel. 068/783-933, Email: advokatmn@t-com.me
OBRADOVIĆ RADOVAN  RAKONJE - UL.NOVICE CEROVIĆA BB
Tel. 680-424, 069/531-721, Email: radovanobradovic69@gmail.com
PAVIĆEVIĆ BOGDAN  UL. SLOBODE B.B
Tel. 068/188-884, Email: bogdanpavicevic@outlook.com
PAVIĆEVIĆ OBRAD  UL. M. KUĆEVIĆA 9
Tel. 432-881,fax.432-889,  kuci:485-253;  069/022-276, 068/022-276,
Email: obrad-vuk@t-com.me
PAVIĆEVIĆ PETAR  UL. SLOBODE B.B.
Tel/fax. 431-126,  068/022-279, Email: adv.pavicevic@t-com.me
POPOVIĆ RANISLAV  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 432-544, 481-935, 069/060-616, Email: ranko.popovic@t-com.me
SMOLOVIĆ ĐORĐIJE  UL. SLOBODE BR.2
Tel. 067/535-327, 068/786-281, Email: adv.smolovic@gmail.com
SULJEVIĆ MUAMER  UL. SLOBODE B.B.
Tel. 068/681-841, Email: successteam28@gmail.com
FEMIĆ GORDANA  UL. 3. JANUARA
Tel. 068/139-321, Email: gordanafemic1@gmail.com
HAJDAROVIĆ ADMIR  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 478-203, 067/545-767, Email: adv.admirnh@gmail.com
HADROVIĆ RIFAT  UL. ŠUKRIJE MEĐEDOVIĆA
Tel. 067/622-354, Email:
HADŽAJLIĆ ENIS  UL. 3. JANUARA B.B.
Tel. 069/822-684, 067/943-303, Email: adv.hadzajlic@gmail.com
CAMIĆ LUTVO  UL. MUNIBA KUČEVIĆA BB
Tel. 069/053-639, Email:
ČABARKAPA GAVRILO  JADRANSKA BR.1
Tel. 067/205-938, Email: gavrilocabarkapa@gmail.com
ČINDRAK DŽ. KEMAL  UL. ŽIVKA ŽIŽIĆA 24/1-4
Tel. 421-901 069/056-362, Email:
ČOVIĆ VLADIMIR  UL. SLOBODE B.B.
Tel/fax. 431-126, 068/471-415, Email: vladocovic@yahoo.com
ŠESTOVIĆ MARKO  UL. SLOBODE BR.1
Tel. 067/570-367, Email: sestovicmarko@yahoo.com
ŠUKOVIĆ RADIVOJE  UL. 3. JANUARA B.B.
Tel. 069/829-403, Email: r.sukovic@gmail.com
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS