ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

HERCEG NOVI  (031)- REGISTAR ADVOKATA PO AZBUČNOM REDU

ANTUNOVIĆ TONI  TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA BR.13
Tel. 067/677-017, Email: adv.antunovic@gmail.com
BABIĆ PETAR  BIJELA BR.126/4
Tel/fax.683-264, 069/342-209, Email: pbabic@t-com.me
BODIROGA BORIS  UL. I BOKEŠKE BRIGADE BR.10
Tel/fax. 342-355,  069/568-422, Email: adv.boris.bodiroga@gmail.com
BULATOVIĆ BATRIĆ  UL. NJEGOŠEVA 48
Tel. 323-949, kući: 324-143; 069/041-099, Email: adv.bulatovic@t-com.me
VAVIĆ MIHAJLO  UL. I BOKEŠKE BRIGADE BR.10
Tel. 069/329-240, Email: vavic.mihajlo@gmail.com
VUJOVIĆ MIRA  UL. NJEGOŠEVA 10
Tel. 321-551, 345-748, 069/597-150, Email: vir@t-com.me
VUJOVIĆ SAŠA  UL. SIMA MATAVULJA 9
Tel. 069/265-743, Email: sasa.vujovic@yahoo.com
VUČINIĆ MIRELA  UL. PARTIZANSKI PUT BR.1
Tel. 324-033, 067/537-553, Email: mirela.vucinic@t-com.me
GAGOVIĆ BLAŽO  UL. BRAĆE GRBIĆA 8
Tel. 342-543, 067-558-295, Email:
DUMIĆ VLADAN - DADO  STEPENIŠTE 28.OKTOBRA BR.5
Tel. 068/129-288, Email: dadodumic@gmail.com
ĐEKIĆ BORIVOJE  UL. MIĆA VAVIĆA 3
Tel. 069/451-004, Email:
ZARUBICA DANIJELA  PUT X HERCEGOVAČKE BRIGADE BR.27
Tel. 067/264-079, Email: danijela.kilibarda@yahoo.com
ZLOKOVIĆ Đ. PETAR  UL. MIĆA VAVIĆA BR.1
Tel. 321-321, 067/858-485, Email: p.zlokovic@t-com.me
IVANOVIĆ MLADEN  STEPENIŠTE 28.OKTOBRA BR. 2
Tel. 332-196, 069/079-650, Email: adv.mivanovic@t-com.me
JAKOVLJEVIĆ IRINA  STEPENIŠTE KRALJA TVRTKA I BR.11
Tel. 067/517-532, Email: ijakovljevic@t-com.me
JANJETOVIĆ SONJA  ĐENOVIĆI BB
Tel. 067/423-516, Email: sonja.janjetovic@gmail.com
KALUÐEROVIĆ BRANKO  UL. NJEGOŠEVA 52
Tel. 322-747, 52-747, 069/039-881, Email: tajohn@t-com.me
KISJELICA DARKA  UL. NJEGOŠEVA 62/I
Tel. 324-007,  069/551-564, Email: darkakisjelica@yahoo.com
KUNDAČINA JADRANKA  UL. I BOKEŠKE BRIGADE BR.10
Tel. 342-355, 068/662-262, Email: jadranka.kundacina@gmail.com
KURTOVIĆ SANJA  UL. BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
Tel. 069/086-789, Email: sanjakurtovic@t-com.me
LAKIĆEVIĆ NEVENKA  UL. NJEGOŠEVA 20, I SPRAT
Tel./fax.321-395, 069/079-678, Email: lakicevic.adv@t-com.me
LEPETIĆ DRAGAN  UL. M. VOJNOVIĆA 14
Tel. 324-286, 069/041-974, Email: advokatlepeticdragan@yahoo.com
LEPETIĆ STEVAN  UL. MARKA VOJNOVIĆA BR.14
Tel. 324-286, 067/800-489, 069/041-974, Email: lepeticstevan@yahoo.com, advokatlepeticdragan@yahoo.com
MASLOVARIĆ - JOVIĆ  BRANKA  STEPENIŠTE 29. OKTOBRA BR.2
Tel. 068/792-018, 069/079-650, 067/000-077, Email: bmaslovaric@lawofficemontenegro.com
MATKOVIĆ LJUBIŠA  STEPENIŠTE JOVA  DABOVIĆA BR.13
Tel/ fax.321-544, 069/342-342, Email: adv.matkovic2@t-com.me
MITROVIĆ ANJA  BIJELA BB
Tel. 339-600, 067/992-210, Email: anja.mitrovic@yahoo.com
PAVIĆEVIĆ NIKOLA  UL. I BOKEŠKE BRIGADE BR.64
Tel. 067/525-828, 067/305-548, Email: adv.nikolap@gmail.com
PANIĆ MILENA  UL. DR JOVANA BIJELIĆA BR.18
Tel. 068/010-707, Email: milenailic09@gmail.com
PEJOVIĆ JOVAN  UL. ORJENSKOG BATALJONA 4/23
Tel. 326-050, 067/646-213, Email:
SAMARDŽIĆ SLOBODAN  UL. ZEMUNSKA 32
Tel. 346-243, 069/046-705, Email: slobodansam@t-com.me
SEFEROVIĆ - PAŠETA LIDIJA  UL. KRALJA TVRTKA BR.11
Tel. 067/347-299, Email: lidijasp@gmail.com
SVRKOTA-ŠIRCELJ SANJA  UL. MARKA CARA 1
Tel. 321-410, 067/414-373, Email: legist_svrkota@t-com.me
STANIŠIĆ PREDRAG  UL. I BOKEŠKE BRIGADE BR.2A
Tel. 067/283-265, Email: kales@t-com.com
STJEPČEVIĆ SLAVICA  UL. NJEGOŠEVA 106A
Tel. 069/345-190, Email: slavica.stjepcevic60@gmail.com
ĆERANIĆ SAMIR  NJEGOŠEVA BR.74
Tel. 067/818-256, Email: office@ceraniclegal.me
CICOVIĆ BLAGO  UL. NJEGOŠEVA 52
Tel. 323-224, fax.322-747, 069/045-646, Email: blago.cicovic@gmail.com
UKROPINA ŽIVKA  UL. NJEGOŠEVA 24
Tel. 067/864-701, Email:
ŠIMRAK JOVO  BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
Tel. 345-922, 067/993-052, Email: jovo91@gmail.com
ŠIMRAK JELENA  UL. BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
Tel. 067/206-625, Email: jelena.simrak@outlook.com
ŠIMRAK VUKAŠIN  UL. BRAĆE GRAKALIĆA BR.5
Tel. 345-922, 067/335-555, 069/040-373, Email: advsimrak@t-com.me
 


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS