ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


15/06/2022
Odložena ENEMLOS studijska posjeta Londonu


U periodu od 7. do 11. juna tekuće godine trebala je da se realizuje studijska posjeta Univerzitetu Regent's u Londonu, Ujedinjeno Kraljvstvo. Po Agendi događaja, posjeti su trebale da prisustvuju partnerske institucije iz Crne Gore i Kosova. Tom prilikom partneri iz Britanije upoznali bi regionalne ENEMLOS partnere sa svojim iskustvom i praksom u radu sa pravnim klinikama, ali i nacionalnim sistemom besplatne pravne pomoći.

Agendu događaja možete preuzeti OVDJE

Kosovski partneri sa uspjehom su odradili predmetnu studijsku posjetu.

Međutim, većini članova crnogorske ENEMLOS delegacije nijesu izdate britanske vize na vrijeme, zbog čega nijesu mogli da putuju. Malobrojni članovi delagacije koji su uspjeli da dobiju britansku vizu takođe nijesu otputovali, jer je na dan polaska prevoznik otkazao putovanje, što nije bilo moguće logistički prevazići. Studijskoj posjeti od crnogorskih partnera prisustvovali su samo predstavnici Komore javnih izvršitelja koji su imali drugačiji putni aranžman.

Zbog situacije, odlučeno je da se ENEMLOS delegacija za crnogorske partnere pokuša ponoviti u jesen 2022. godine. S obzirom da je nepredviđenim spletom okolnosti projektu nanesena šteta u pogledu dinamike implementacije, ali i finansija, moguće je očekivati delegaciju sa manje institucioalnih predstavnika.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS