ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


17/05/2022
Pravna klinika počela sa radom

Pravni fakultet Univerzoteta Crne Gore počeo je rad sa stvarnim klijentima na pravnoj klinici 17. maja 2022.g. Klinika će pružati besplatnu pravnu pomoći stvarnim klijentima, ranjivim grupama, u okviru ENEMLOS projekta.

U svim situacijama kada jedna ili više osoba (ranjive grupe, npr. žrtve porodičnog nasilja, siromašne osobe, izbjeglice, tražitelji azila, djeca i osobe s invaliditetom) zatraže pravni savjet, pravna klinika će klijentu pružiti besplatan pravni savjet. Ovaj savjet pružaju studenti pod mentorskim nadzorom nastavnika i pravnih praktičara (sudije, advokati, tužitlji, notari, javni izvršitelji i medijatori).

Pravna klinika pruža besplatne pravne savjete iz oblasti građanskog, krivičnog, parničnog, poslovnog, obligacionog, porodičnog, nasljednog, upravnog, međunarodnog, radnog, ustavnog, finansijskog, ekološkog i ljudskih prava.

Pravna klinika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore nalazi se u zgradi Pravnog fakulteta (na ulazu sa parkinga) i radiće će svakog radnog dana od 12 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 16:00 do 18:00 sati u toku akademske godine.

Pravni fakultet osigurao je prostor za rad pravne klinika, a kroz ENEMLOS projekt i potrebnu opremu i biblioteku sa najnovijom literaturom iz pravnog fonda EU i zemalja koje tradicionalno imaju pravne klinike u svojim nastavnim planovima i programima i rade sa stvarnim klijentima.
ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS