ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


30/06/2022
Posjeta partnera iz Hrvatske


Predstavnici ENEMLOS partnerske institucije iz Hrvatske, Sveučilišta Zagreba, posjetili su crnogorske partnerske institucije 29. juna 2022. godine. Koordinatorka projekta prof.dr. Biljana Đuričin poželjela je dobrodošlicu hrvatskim kolegama prof. dr. Alanu Uzelcu, doc. dr. Marku Bratkoviću i dr. Juraju Brozoviću u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Advokatsku Komore Crne Gore predstavljala je dr. Nina Radulović. Osim Komore i predstavnika Pravnog fakulteta u Podgorici, sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalne Notarske komore i Vrhovnog suda, kao i studenti polaznici pravne klinike u prvoj generaciji.

Predstavnici Pravog fakulteta prenijeli su prva iskustva u radu sa pravnom klinikom, te objasnili kako je odabir studenata kliničara izvršen na osnovu javnog poziva iz redova zainteresovanih kandidata na završnoj godini ili postdiplomskim studijama. Takođe su objasnili kako su u jednodnevnoj obuci studentima prenesena iskustva koja su stečena na on-line ENEMLOS obukama. Objašnjen je i sistem poslovanja pravne klinike, po kome će svi studenti kliničari dobiti po 10 ECTS kredita na predmetima koji su uključeni u rad klinike.

I prisutni studenti su imali priliku da iskažu svoje utiske. Prije svega su iskazali veliki entuzijazam za klinički rad koji će im pomoći da steknu neophodne vještine za primjenu prava, što im je mnogo važnije od sticanja ECTS kredita u toku samih studija. Takođe su istakli da na klinici izučavaju pravo na način mnogo zanimljiviji od teorijskog, što su mogli da zaključe odmah nakon obrade prvog i za sada jedinog stvarnog pravnog slučaja koji se odnosio na pitanje sticanja državljanstva.

U fokusu diskusije su bili načini na koje klinika može da stiče klijentelu. Kolege sa Sveučilišta Zagreba su istakle značaj medija i agresivne medijske kampanje koja je njima najviše pomogla. Pravni fakultet UCG je skrenuo pažnju na uspostavljenu saradnju sa nevladinim sektorom za ovu svrhu, uključujući i organizacije iz oblasti „zelene pravne pomoći“. Osim toga razgovarano je o „formi“ u kojoj će se izdavati pravna mišljenja sa klinike, jer ista mora zadovoljiti profesionalne standarde, ali biti razumljiva laičkim čitaocima, kakvi su obično klijenti.

Dr Radulović je podsjetila na raniju inicijativu Advokatske komore CG da se forma pravnog mišljenja standardizuje, da bi brojni advokati i drugi pravni praktičari mogli da odgovore zadatku neakademskog mentorstva na kvalitetan i uniforman način. Na sveopšte zadovoljstvo, podijelila je informaciju da je Advokatska komora publikovala Apstrakte sa tri ENEMLOS on line obuke.

Na kraju su gostima iz Hrvatske pokazane prostorije na Pravnom fakultetu adaptirane za potrebe pravne klinike, sa kojim su bili impresionirani. Njihov utisak je da novoosnovana pravna klinika ima odlične uslove za rad, kao i odličnu podršku neakademskih partnera, što sve nije bio slučaj sa počecima kliničkog rada u Hrvatskoj koji su bili prilično mukotrpni. Zbog toga očekuju brz napredak klinike na Pravnom fakultetu u Podgorici, što će doprinijeti i rastu ugleda fakulteta generalno.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS