ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807

27/10/2022
ENEMLOS projekt i ZELENA PRAVNA POMOĆ


Članovi upravljačkog tima projekta ENEMLOS sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG), prof. dr. Biljana Đuričin i izv. prof. dr. Nikola Dožić razgovarali su o saradnji sa predstavnicima udruženja Centar za proučavanje i zaštitu ptica - CZIP (Jana Iković) i Korina (Tijana Kovačević i Stefan Šljukić) dana 26. oktobra 2022. godine u prostorijama Pravne klinike.

Sastanku je prisustvovala dr. Nina Radulović kao predstavnica Advokatske komore Crne Gore koja je inicirala uvođenje „zelene pravne pomoći“ u projekat.

Koordinatorka Đuričin ukratko je prezentirala prisutnim ENEMLOS projekat kao jedan od najvećih projekata Pravnog fakulteta UCG koji je podržan od strane EU Erasmus+ programa za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja i njegove ključne ciljeve. U prvom redu nastojanje da se nastavna praksa osavremeni praktičnim radom. Na taj način studenti treba da se motivišu i poboljša njihova zapošljivost, a ugroženim socijalnim grupama iz šire društvene zajednice omogući besplatan i kvalitetan pravni savjet. Ujedno će se uspostaviti dugoročna i održiva saradnja sa pravnim institucijama u zemlji i inostranstvu iz reda partnera na projektu.

Predstavnici prisutnih nevladinih organizacija ukratko su izložili svoj rad.

Korina je predstavila bogato iskustvo u vezi sa pružanjem pravnog savjeta i pomoći kod zaštite domaćih životinja i angažovanje na unaprjeđenju relevantnog pravnog okvira. Ujedno je iskazala spremnost da uzme učešće u obukama studenata za rad u ovoj oblasti i omogući im terenske posjete radu Korine.

CZIP je predstavio bogato iskustvo iz oblasti borbe protiv krivolova, odnosno zaštite divljih životinja i staništa kao što je Ulcinjska solana. Takođe je istakao brojne projekte realizovane do sada, izrađena istraživanja i izdate publikacije, organizovane događaje, te angažovanje na unaprjeđenju pravnog okvira. Izložio mogućnost da Pravnoj klinici pribavi za rad konkretne slučajeve iz oblasti borbe protiv krivolova.

Generalno je konstatovano da u oblasti ekologije u Crnoj Gori postoji niz problema u čijem rješavanju mogu učestvovati studenti koji rade na klinici Pravnog fakulteta. Zbog toga je potrebna njihova prethodna edukacija.

Opšti zaključak je da ima prostora za saradnju koji se vremenom može širiti. Međutim, da bi saradnja bila moguća kroz projekat ENEMLOS neophodno je da se potpišu memorandumi o saradnji važeči za vrijeme trajanja projekta uz mogućnost produženja.

Advokatska komora Crne Gore će pomoći u daljoj komunikaciji između Pravnog fakulteta UCG i nevladinih organizacija radi zaključenja memoranduma o saradnji.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS