ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA
DOBRO DOŠLI NA INTERNET PREZENTACIJU ADVOKATSKE KOMORE CRNE GORE

KONTAKT TELEFON I FAKS:  +382 (0)20 602 805, 602 807


08/12/2022
Advokatska komora Crne Gore održala ENEMLOS obuku

ENEMLOS pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore je počela sa radom i regrutovan je odgovarajući broj studenata završne godine studija i postdiplomaca koji su na njoj angažovani.

Advokatska komora Crne Gore kao partnerska institucija na projektu u srijedu, 7. decembra 2022. godine, održala je prvu obuku selektovanim polaznicima pravne klinike u prostorijama fakulteta.

Obuku su održali direktorka projekta dr Nina Radulović i g. Rusmin Nikočević, advokat iz Podgorice sa preko 30 godina iskustva u pravosuđu vezanog za poslove sudije i advokata.

Na obuci u izvođenju AKCG odrađena je simulacija prvog susreta advokata sa novim klijentom i prezentovan realni predmet iz pravosudne prakse. U toku obuke pokrivene su teme:

pravilnog vođenja intervjua sa klijentom;

pravilne obrade činjeničnih i pravnih okolnosti slučaja od strane advokata, uključujući upravljanje dokazima;

pravilne komunikacije sa svim učesnicima u sudskom postupku;

pravilne procjene prihvatljivosti uzimanja predmeta u rad zbog finansijskih i drugih benefita.

Obuka je prva u nizu obuka koje će u toku ENEMLOS projekta izvesti AKCG, produbljujući gore navedene teme i uključujući nove vezane za advokatsku i pravosudnu praksu generalno.


ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE, BRATSTVA I JEDINSTVA 7, PODGORICA

Radno vrijeme: ponedeljak - petak, 9-15 časova
Kontakt telefon i faks +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
Kontakt osoba: Bojana Jovanović - tehnički sekretar
Elektronska pošta advkomora@t-com.meAdvokatura egzistira kao javna djelatnost u Crnoj Gori od 14.12.1909.godine, kada je donijet Zakon o javnim pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore.

© 2020 ADVOKATSKA KOMORA CRNE GORE. All Rights Reserved
Designed by MONTENEGRO BIZNIS